Olakšice kod naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Olakšice kod naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Grad Užice nije propisao maksimalne iznose za obračunavanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine koje predvića Zakon o finansiranju lokalne samouprave.

Naknada se plaća za korišćenje stambenih zgrada i stanova, poslovnih zgrada i prostorija i korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti.

Grad Užice je propisao visinu naknade manju od maksimalno dozvoljenog iznosa (Zakon o finansiranju lokalne samouprave) i to:

  • Za korišćenje stanova i stambenih zgrada propisano 0,50 dinara po m2 (po zakonu moguće 1 dinar)
  • Za korišćenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija od 1 do 2,5 dinara po m2 (po zakonu moguće 3 dinara)
  • Za korišćenje zemljišta je 0,30 dinara po m2 (po zakonu moguće 0,50 po m2)
  • Skupština nije odlukom uvela naknadu za obavljanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu visina predviđena zakonom je 0,4% ostvarenog prihoda na godišnjem nivou