Obaveštenje o roku za podnošenje prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine
20/07/2020

Obaveštenje o roku za podnošenje prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

O B A V E Š T E NJ E

 

Grad  Užice,  Gradska uprava za finansije, Odeljenje  za lokalnu presku administraciju obaveštava sva pravna lica i preduzetnike koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu na teritoriji grada Užica da u skladu sa članom 138. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara podnesu prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za period od 07.12.2019.god.-31.12.2019. godine i za 2020. godinu.

Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade podnosi se u Gradskoj upravi u pisarnici Lokalne poreske administracije ili preko poretala www.lpa.gov.rs .

Obrazac prijave je postavljen na sajtu grada Užica (www.uzice.rs), a može se preuzeti i u pisarnici  Lokalne poreske administracije.

Rok za podnošenje prijave je 31.07.2020.godine.

Prekršajna odgovornost za nepostupanje propisana je članom 274. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

 

ODELJENJE ZA  LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU