Nastavljaju se radovi na neolitskom naselju u Staparskoj banji
22/05/2020

Nastavljaju se radovi na neolitskom naselju u Staparskoj banji

Nastavljena je gradnja prvog našeg arheološkog parka, replike neolitskog naselja koja se uz podršku EU gradi u klisuri reke Đetinje pored Staparske banje. Dosadašnjim radovima, započetim prošle godine, tu su već nikla drvena, blatom oblepljena i slamom ili daskom pokrivena zdanja, a sada se, nakon zastoja zbog vanrednog stanja, poduhvat zahuktava kako bi ukoro bio priveden kraju.

Projekat je nazvan „Neolajf“ i većim delom je finansiran sredstvima EU kroz Program prekogranične saradnje Srbija-BIH. Učesnici u projektu, u koji se ulaže 600 hiljada evra, jesu gradovi Užice i Tuzla, koja ima sličan park, opština Milići i užička Umetnička škola. Radi se na osnovu istraživanja obavljenih na obližnjim arheološkim lokalitetima Velike i Male Gradine, podižu objekti za stanovanje kakvi su bili u neolitu, kao i radionice za obradu gline, kostiju, kože, kamena, a s namerom očuvanja nasleđa, razvijanja kulturnog turizma.

Menadžerka projekta Snežana Milisavljević izjavila je da je ovog proleća zbog virusa korona dinamika radova na izgradnji naselja bila usporena, ali da se sada poslovi nastavljaju. Sve se gradi od autentičnih materijala, završavaju i kuće od blata za čiju su izgradnju potrebni odgovarajući vremenski uslovi. Ona ističe da radove izvode radnici ovog kraja koji poznaju stare veštine i zanate, te da će nakon objekta biti izgrađene figure neolitskog čoveka uz predstavljanje nekih njegovih rituala.

Ovaj arheološki park udaljen je šest kilometara od užičke gradske plaže i do njega se stiže „evropskom zelenom stazom“, šetalištem pored Đetinje, bivšom trasom „ćirine“ pruge. Očekuje se, kad poduhvat bude završen, da to putovanje u davnu prošlost privuče stručnu javnost, škole i druge ekskurzije, te da park bude deo evropske mreže muzeja na otvorenom.

Izvor: Politika/Grad Užice