„Kvalitet vazduha u Užicu, problemi i potencijalna rešenja“
04/02/2019

„Kvalitet vazduha u Užicu, problemi i potencijalna rešenja“

Zeleni svet Grada Užica je organizovao uspešnu javnu tribinu na temu kvaliteta vazduha u gradu, problemima i potencijalnim rešenjima u ovoj oblasti.

Geografski položaj i konfiguracija terena, kao i mnogi drugi fakori utiču na to da Užice decenijama unazad ima problema sa zagađenjem vazduha, što je najizraženije u grejnoj sezoni. Iako Grad Užice godinama unazad sprovodi aktivnosti na poboljšanju kvaliteta vazduha, koje su se pokazale kao uspešne i dale pozitivne rezultate, cilj ove tribine je bio da se kroz otvorenu komunikaciju i razgovor sa zainteresovaniom javnošću, dođe do novih ideja i predloga.

Građani su na tribini imali priliku da, od Dragana Čučkovića, specijaliste toksikološke hemije iz Zavoda za javno zdravlje Užice, čuju sve o monitornigu vazduha u gradu i rezultatima sprovedenih analiza u proteklom periodu. Ove analize pokazuju da se nastavlja trend opadanja vrednosti koncentracije čađi u vazduhu i ove godine, što je po njegovoj oceni ohrabrujuće.

Aleksandar Macura programski direktor u RES fondaciji Beograd je naveo da je veoma bitan izbor ložnog uređaja i energenta koji građani koriste, i da od toga dosta zavisi efikasnost grejanja kao i emisija štetnih gasova svakog idividualnog ložošta.

Nikola Vujović iz Sekretarijata Vrbas je građane upoznao sa značajem mera energetske efikasnosti u cilju smanjenja zagađenja vazduha, što još jednom potvrđuje kao ispravnu, odluku Grada Užica da već petu godinu zaredom deo budžetskih sredstava usmerava u sufinasiranje energetske efikasnosti javnih i privatnih objekata.

Na tribini je govorio i šumarski inženjer Đorđe Marić, koji je pričao o iskustvima iz užičkih domaćinstava tokom sprovedenog terenskog istraživanja. On je naveo da je poslednjih godina sve više domaćinstava u Užicu koje kao energent koriste pelet, ali isto tako, sve je više onih koji na efikasniji način koriste ogrevno drvo.