Javni poziv za sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje u 2018. godini
14/03/2018

Javni poziv za sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje u 2018. godini

                JAVNI POZIV

                         za sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje u 2018. godini

 

Grad Užice raspisuje javni poziv za sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje u  2018. godini,  za 5 (pet) parova, u iznosu od  150.000,00 dinara neto, po paru.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Pravo učešća imaju svi zainteresovani parovi sa  prebivalištem na teritoriji grada Užica, najmanje dve godine neprekidno pre datuma objavljivanja javnog poziva.

Sredstva na ime sufinansiranja troškova vantelesne oplodnje mogu se dodeliti istom paru samo jednom.

Izuzetno, sredstva se mogu dodeliti paru koji je već koristio finansijsku podršku grada za postupak  vantelesne oplodnje, ukoliko se na javni poziv grada za sufinansiranje troškova postupka vantelesne oplodnje nije prijavio broj parova predviđen pozivom.

U slučaju da se na javni poziv grada za sufinansiranje troškova postupka vantelesne oplodnje, nije prijavio broj parova predviđen pozivom, Komisija može predložiti da se sredstva za sufinasiranje  troškova vantelesne oplodnje, odobre paru  posle rođenja prvog deteta, ukoliko je za rođenje narednog deteta potrebna biomedicinski potpomognuta oplodnja.

KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA I DODELU SREDSTAVA

Obrazac prijave može se preuzeti u pisarnici gradske uprave (broj 12)

Uz prijavu je potrebno dostaviti:
1)   Mišljenje specijaliste ginekologije i akušerstva o  potrebi i svrsishodnosti postupka vantelesne oplodnje;*
2)  Za zaposlene potvrde o prosečnom prihodu za oba supružnika za mesec februar 2018. godine/ za nezaposlene uverenje da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica;
3)  Kopije ličnih karata za oba supružnika.

* Potrebno je da se zainteresovani parovi za mišljenje obrate dr Bošku Ristanoviću, Opšta bolnica Užice, stručnom članu  Komisije za realizaciju programa  sufinansiranja troškova vantelesne oplodnje.

Dodela sredstava vršiće se na osnovu godina starosti partnerke i visine prihoda podnosilaca prijave.

ROK ZA PRIJAVU

Prijave se podnose zaključno sa 16.04.2018. godine, a preko pisarnice gradske uprave.

DODATNA OBAVEŠTENJA

  • Sva dodatna obaveštenja mogu se dobiti na telefon 031/513-731, 031/590-154;
  • Kontakt osoba : Ljiljana Jovanović;