Javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
13/05/2019

Javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica

Odbor za javne službe Vlade Republike Srbije doneo je zaključak o sprovođenju javne rasprave 05 broj:011-4127/2019 od 23. aprila 2019. godine, kojim je određeno da će se u periodu od 13. maja 2019. godine do 3. juna 2019. godine sprovesti javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica (u daljem tekstu Nacrt zakona).

Javna rasprava o Nacrtu zakona se održava za predstavnike svih udruženja boraca, vojnih invalida, porodica palih boraca i civilnih invalida rata, organa nadležnih za boračko invlidsku zaštitu, državnih organa, otgana javnih službi, javnih preduzeća, stručne javnosti i druge zainteresovane učesnike. Prema programu javne rasprave koji je sastavni deo navedenog zaključka održaće se 12 tribina za javnu raspravu.

Programom javne rasprave predviđeno je da se u Užicu održi tribina za javnu raspravu dana 17. maja 2019. godine sa početkom u 12 časova u Svečanoj sali Gradske kuće (Ulica Dimitrija Tucovića 52).

Osoba za kontakt ispred Gradske uprave je Slađana Tošić, broj telefona 590 126, mail: sladjana.tosic@uzice.rs