Javna nabavka - Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica, partija 3: zona zapad
13/08/2019

Javna nabavka – Radovi na održavanju javne rasvete na teritoriji Grada Užica, partija 3: zona zapad

Zapisnik o otvaranju ponuda možete preuzeti OVDE.
Zapisnik o pregovaranju u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda možete preuzeti OVDE.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti OVDE.