Objave

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Izvođenje radova na izgradnji objekata visokogradnje svih složenosti,raspona i visina

17/03/2017
Broj: 07-366/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 14/...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Izvođenje radova na izgradnji konstruktivnih objekata niskogradnje ( mostova,propusta,potpornih zidova i slično ) mostova srednje složenosti ,raspona do 12 metara

17/03/2017
Broj: 07-365/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 14/...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku -Izvođenje radova na izgradnji i popravci lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica

17/03/2017
Broj: 07-362/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/201...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Izvođenje radova na iskopu, utovaru i transportu svih vrsta zemljanog materijala i divljih deponija

17/03/2017
Broj: 07-361/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 1...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Projektovanje objekata visokogradnje

17/03/2017
Broj: 07-355/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 14/...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Izvođenje radova na rušenju objekata

17/03/2017
Broj: 07-360/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012,...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Projektovanje objekata saobraćajne signalizacije

17/03/2017
Broj: 07-354/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 14/...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Projektovanje konstruktivnih objekata niskogradnje ( mostova,propusta,potpornih zidova i sl.)

17/03/2017
Broj: 07-353/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 14/...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Izrada svih vrsta geodetskih snimanja

17/03/2017
Broj: 07-358/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012,...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Projektovanje sanacije klizišta

17/03/2017
Broj: 07-357/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 14/...
Više