Објаве - Огласна табла

ОБАВЕШТЕЊЕ о одлагању јавне седнице Комисије за планове за јавни увид у нацрт Измена и допуна ПГР ”Турица” у Ужицу

19/04/2021
Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  у вези одржавања јавне седнице Комисије за планове за јавни увид у нацрт...
Више

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу

19/04/2021
Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу можете погледати ОВДЕ....
Више

Јавно предузеће “Стан” расписује оглас за давање у закуп пословне просторе/локале

14/04/2021
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''СТАН'' УЖИЦЕ р а с п и с у ј е    ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем  затворених писаних понуда:   I    Пословних прост...
Више

Jавнa презентација Урбанистичког пројекта За доградњу и реконструкцију школске зграде ОШ „Нада Матић“ (објекат 1), на кат. парцели број 4588 КО Ужице, град Ужице

12/04/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Jавнa презентација урбанистичког пројекта за изградњу апартманске стамбене зграде са два стана на катастарској парцели број 1/29 КО Кремна, Калуђерске баре на Тари, град Ужице

09/04/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу

16/03/2021
Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу можете погледати ОВДЕ....
Више

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта хладњаче

15/03/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јaвни увид у нацрт измена и допуна Плана генералне регулације „Турица“ у Ужицу

08/03/2021
Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Измена и допуна Плана...
Више

Jавнa презентација Урбанистичког пројекта за изградњу инфраструктурног моста на реци Ђетињи

05/03/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавни оглас за отуђење непокретности у Севојну и Крчагову путем прикупљања затворених писмених понуда

26/02/2021
На основу члана 27. став 10. и 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016- др....
Више