Објаве - Огласна табла

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Ларго”доо за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

16/06/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-20/20 Датум: 14.06.2021. год.   ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕ...
Више

Јавни оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини

14/06/2021
Јавни оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини прикупљањем затворених писаних понуда можете погледати ОВДЕ....
Више

Јавна презентација УП За изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 10/53 КО Кремна, град Ужице  

28/05/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Jавну презентацију УП  за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 11/21 КО Кремна, град Ужице

28/05/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Jавна  презентација УП За изградњу складишта пољопривредних производа на кат. парцели број 1032/3 КО Буар, село Буар, град Ужице  

07/05/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавна презентацију УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу стамбене зграде са два стана на кат. парцели број 1115/3 КО Буар, град Ужице

28/04/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавна  презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцелама број 11442, 449/5 (део) и 447/3 (део), све КО Кремна, град Ужице  

28/04/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Jавнa презентација УП За изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели број 6151 КО Ужице, град Ужице

23/04/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

ОБАВЕШТЕЊЕ о одлагању јавне седнице Комисије за планове за јавни увид у нацрт Измена и допуна ПГР ”Турица” у Ужицу

19/04/2021
Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  у вези одржавања јавне седнице Комисије за планове за јавни увид у нацрт...
Више

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу

19/04/2021
Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Ужицу можете погледати ОВДЕ....
Више