Objave - Obaveštenja

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Izvođenje radova na održavanju javne rasvete

17/03/2017
Broj: 07-374/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 1...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Izvođenje radova na izradi elektrotehničkih objekata (trafostanica, dalekovoda, niskonaponske mreže i slično)

17/03/2017
Broj: 07-373/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 1...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Izvođenje radova na izgradnji elektroinstalacija

17/03/2017
Broj: 07-372/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34.,55.stav 1.tačka 5) i 57. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/201...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Izvođenje radova na izgradnji javne rasvete

17/03/2017
Broj: 07-371/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 1...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Izvođenje radova na izgradnji objekata visokogradnje manje složenih konstrukcija, raspona do 12 metara i spratnosti P+4 do 18 metara visine

17/03/2017
Broj: 07-367/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 14/...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Izvođenje radova na izgradnji objekata visokogradnje svih složenosti,raspona i visina

17/03/2017
Broj: 07-366/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 14/...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Izvođenje radova na izgradnji konstruktivnih objekata niskogradnje ( mostova,propusta,potpornih zidova i slično ) mostova srednje složenosti ,raspona do 12 metara

17/03/2017
Broj: 07-365/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 14/...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku -Izvođenje radova na izgradnji i popravci lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica

17/03/2017
Broj: 07-362/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/201...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Izvođenje radova na iskopu, utovaru i transportu svih vrsta zemljanog materijala i divljih deponija

17/03/2017
Broj: 07-361/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 1...
Više

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije u kvalifikacionom postupku – Projektovanje objekata visokogradnje

17/03/2017
Broj: 07-355/9 Datum: 17.03.2017.god. Na osnovu člana 34. i 55.stav 1.tačka 5) Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br. 124/2012, 14/...
Više