Објаве - Јавне набавке

Јавна набавка – Радови на санацији и реконструкцији командно образовног центра у Крчагову

22/11/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-341/19 Датум: 22.11.2019. године На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Набавка горива за потребе градских управа

19/11/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-338/19 Датум: 19.11.2019. године На основу члана 60. став...
Више

Јавна набавка – Изградња фекалног колектора у Турици

08/11/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-326/19 Датум: 08.11.2019. године На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона ...
Више

Јавна набавка – Набавка водоводних и канализационих цеви за потребе МЗ

31/10/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-316/19 Датум: 31.10.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкам...
Више

Јавна набавка – Радови на адаптацији простора за Регионални иновациони стартап центар у Ужицу

28/10/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-314/19 Датум: 28.10.2019. године На основу члана 60. став 1.тачка 1. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и адаптацију службе за хитне интервенције здравственог центра у Ужицу

25/10/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-311/19 Датум: 25.10.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкам...
Више

Јавна набавка – Консултантске услуге везане за приватно јавно партнерство у градском саобраћају

23/10/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-312/19 Датум: 23.10.2019. године На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка-Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града

21/10/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-306/19 Датум: 21.10.2019. године На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним н...
Више

Јавна набавка – Израда подлоге за клизалиште на Тргу

18/10/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-305/19 Датум: 18.10.2019. године На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о...
Више

Јавна набавка – Осигурање имовине, возила, запослених и делатности

16/10/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-301/19 Датум: 16.10.2019. На основу члана 60. став 1. тач...
Више