Čišćenje divljih deponija
31/07/2019

Čišćenje divljih deponija

U skladu sa Programom zaštite  i unapređenja životne sredine za 2019.godinu, Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj je u saradnji sa JP „Srbija šume“  ŠG Užice organizovalo čišćenje divlje deponije u Jelovoj Gori (zaseok Gornja Gostinica). Sa lokacije je ručno uklonjeno oko 30 m³ otpada koji je odvežen na Regionalnu deponiju „Duboko“, a na lokaciji  se planira postavljanje koša za otpad od 5 m³ kako bi se sprečilo stvaranje novih divljih deponija.

Fotografije lokacije pre i posle čišćenja možete pogledati ispod.

Deponija pre čišćenja

 

Deponija pre čišćenja

 

Posle čišćenja

 

Posle čišćenja