Plan donošenja opštih akata

PLAN
DONOŠENJA OPŠTIH AKATA GRADA UŽICA

1.
Naziv opšteg akta

Odluka o komunalnim taksama za 2021. godinu

Početak izrade opšteg akta
23/11/2020
Rok za slanje predloga

07/12/2020
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
2.
Naziv opšteg akta

Nacrt prihoda i rashoda Grada Užica za 2021. godinu

Početak izrade opšteg akta
10/09/2020
Rok za slanje predloga

01/12/2020
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
3.
Naziv opšteg akta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2020.godinu-rebalans III

Početak izrade opšteg akta
25/09/2020
Rok za slanje predloga

13/10/2020
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
4.
Naziv opšteg akta

Odluka o prijavljivanju i upravljanju privatnim interesima javnih funkcionera u postupku donošenja opštih akata

Početak izrade opšteg akta
28/08/2020
Rok za slanje predloga

30/09/2020
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
5.
Naziv opšteg akta

Odluka o kontroli prijema i realizaciji donacija Grada Užica

Početak izrade opšteg akta
28/08/2020
Rok za slanje predloga

30/09/2020
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
6.
Naziv opšteg akta

Odluka o usvajanju etičkog kodeksa funkcionera Grada Užica

Početak izrade opšteg akta
28/08/2020
Rok za slanje predloga

30/09/2020
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
7.
Naziv opšteg akta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2020.god.-rebalans II

Početak izrade opšteg akta
04/05/2020
Rok za slanje predloga

18/05/2020
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
8.
Naziv opšteg akta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2020.god.

Početak izrade opšteg akta
13/01/2020
Rok za slanje predloga

28/01/2020
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
9.
Naziv opšteg akta

Odluka o izmenama i dopunama odluke o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Užica

Početak izrade opšteg akta
15/01/2020
Rok za slanje predloga

20/01/2020
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu policiju
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
10.
Naziv opšteg akta

Odluka o izmenama i dopunama odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Užica

Početak izrade opšteg akta
15/01/2020
Rok za slanje predloga

20/01/2020
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
Gradska uprava za inspekcijske poslove I komunalnu policiju
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/