Plan donošenja opštih akata

PLAN
DONOŠENJA OPŠTIH AKATA GRADA UŽICA

1.
Naziv opšteg akta

Odluka o osnivanju Gradskog centra za socijalnu zaštitu

Početak izrade opšteg akta
20/05/2019
Rok za slanje predloga

10/06/2019
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
2.
Naziv opšteg akta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskom vodovodu

Početak izrade opšteg akta
20/05/2019
Rok za slanje predloga

10/06/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
3.
Naziv opšteg akta

Odluka o uslovima ozakonjenja objekata izgrađenih na površinama javne namene i na površinama planiranim za javnu namenu

Početak izrade opšteg akta
20/05/2019
Rok za slanje predloga

10/06/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
4.
Naziv opšteg akta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2019. godinu

Početak izrade opšteg akta
10/05/2019
Rok za slanje predloga

11/06/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
5.
Naziv opšteg akta

Odluka o načinu i postupku učešća građana Užica u poslovima Grada

Početak izrade opšteg akta
27/03/2019
Rok za slanje predloga

11/04/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
6.
Naziv opšteg akta

Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Užica

Početak izrade opšteg akta
27/03/2019
Rok za slanje predloga

11/04/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za urbanizam i JP Užice razvoj
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
7.
Naziv opšteg akta

Odluka o pripremi kadrovskog plana

Početak izrade opšteg akta
27/03/2019
Rok za slanje predloga

Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
8.
Naziv opšteg akta

Odluka o javnim parkiralištima

Početak izrade opšteg akta
27/03/2019
Rok za slanje predloga

11/04/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za infrastrukturu i razvoj
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
9.
Naziv opšteg akta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju

Početak izrade opšteg akta
27/03/2019
Rok za slanje predloga

11/04/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za inspekcijske poslove
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
10.
Naziv opšteg akta

Odluka o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje Akcije “Užički program lokalnog partnerstva”

Početak izrade opšteg akta
27/03/2019
Rok za slanje predloga

11/04/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj