Plan donošenja opštih akata

PLAN
DONOŠENJA OPŠTIH AKATA GRADA UŽICA

1.
Naziv opšteg akta

Odluka o pružanju pravne pomoći na teritoriji Grada Užica

Početak izrade opšteg akta
20/12/2019
Rok za slanje predloga

20/01/2020
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
2.
Naziv opšteg akta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje Akcije “Užički program lokalnog partnerstva”

Početak izrade opšteg akta
16/12/2019
Rok za slanje predloga

13/01/2020
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
3.
Naziv opšteg akta

Odluka o komunalnim taksama za 2020. godinu

Početak izrade opšteg akta
01/12/2019
Rok za slanje predloga

16/12/2019
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
4.
Naziv opšteg akta

Odluka o boravišnoj taksi 2020.

Početak izrade opšteg akta
30/11/2019
Rok za slanje predloga

16/12/2019
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
5.
Naziv opšteg akta

Odluka o budžetu Grada Užica za 2020. godinu

Početak izrade opšteg akta
01/09/2019
Rok za slanje predloga

06/12/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
6.
Naziv opšteg akta

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji grada Užica

Početak izrade opšteg akta
01/11/2019
Rok za slanje predloga

14/11/2019
Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Važeća odluka
/
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
7.
Naziv opšteg akta

Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Užica

Početak izrade opšteg akta
14/10/2019
Rok za slanje predloga

13/11/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
8.
Naziv opšteg akta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2019. godinu-III

Početak izrade opšteg akta
14/10/2019
Rok za slanje predloga

13/11/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
9.
Naziv opšteg akta

Odluka o gradskim upravama

Početak izrade opšteg akta
09/09/2019
Rok za slanje predloga

Predlozi građana
Javna rasprava

/
Nadležna uprava
GU za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj
/
10.
Naziv opšteg akta

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2019. godinu

Početak izrade opšteg akta
10/08/2019
Rok za slanje predloga

11/09/2019
Predlozi građana
Javna rasprava
Nadležna uprava
GU za finansije
Važeća odluka
Nacrt nove odluke
Izveštaj