Објаве

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на изградњи објеката високоградње свих сложености,распона и висина

17/03/2017
Број: 07-366/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на изградњи конструктивних објеката нискоградње ( мостова,пропуста,потпорних зидова и слично ) мостова средње сложености ,распона до 12 метара

17/03/2017
Број: 07-365/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку -Извођење радова на изградњи и поправци локалних и некатегорисаних путева и улица

17/03/2017
Број: 07-362/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/201...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на ископу, утовару и транспорту свих врста земљаног материјала и дивљих депонија

17/03/2017
Број: 07-361/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 1...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката високоградње

17/03/2017
Број: 07-355/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на рушењу објеката

17/03/2017
Број: 07-360/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање објеката саобраћајне сигнализације

17/03/2017
Број: 07-354/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање конструктивних објеката нискоградње ( мостова,пропуста,потпорних зидова и сл.)

17/03/2017
Број: 07-353/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Израда свих врста геодетских снимања

17/03/2017
Број: 07-358/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,...
Више

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Пројектовање санације клизишта

17/03/2017
Број: 07-357/9 Датум: 17.03.2017.год. На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/...
Више