Обавештење о продужетку рока за подношење пријава за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица
07/05/2020

Обавештење о продужетку рока за подношење пријава за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

о продужетку рока за подношење пријава за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица.

Обавештавамо заинтересоване грађане да је рок за подношење пријава за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица продужен и траје до 25.05.2020.године.

Услови учешћа на Конкурсу остају непромењени, осим рока за завршетак радова који ће бити продужен.

Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом подносиоца захтева, на портирници Градске куће или поштом на адресу:

Град Ужице

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

Димитрија Туцовића 52

Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА У ГРАДУ УЖИЦУ ЗА 2020.ГОДИНУ-Не отварати

Заинтересовани учесници јавног Конкурса у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава детаљне информације могу добити на телефон број 031/592-421 и 031/ 592-422

Документа за пријаву се могу преузети са званичне интернет странице Града Ужица или на портирници Градске куће улица Димитрија Туцовића 52.

Обавештавају се суграђани заинтересовани за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске ефикасности у породичним кућама и стамбеним зградама у граду Ужицу, уколико приликом предаје документације за конкурс нису у могућности да прибаве Извод из листа непокретности због тренутног прекида рада Службе за катастар непокретности Ужице, исти могу накнадно доставити. Подносиоци пријава на конкурс су у обавези да прибаве Извод из листа непокретности одмах по отпочињању рада Службе за катастар и исти дају на увид Комисији за оцену пријава приликом теренског обиласка.

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица можете погледати ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Образац пријаве на јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породицним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица
Правилник