Објаве - Огласна табла

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Шарган–Мокра Гора”

14/06/2019
            Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА , САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и и...
Више

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе “Златибор”

22/05/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС...
Више

Јавна презентација УП за реконструкцију постојећег и изградњу новог стамбеног објекта на KП 8959 КО Ужице

19/04/2019
Г Р А Д У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ 5...
Више

Јавни оглас за давање у закуп магацинског простора који се налази у бившој касарани у Крчагову

05/04/2019
Јавни оглас за давање у закуп магацински простор, који је у јавној својини града Ужица, који се налази у бившој касарани у Крчагову путем прикупљених ...
Више

Јавни оглас ЈП „Велики парк“ Ужице за давање у закуп пословног простора на Градском базену

19/03/2019
Јавно предузеће "Велики парк" Ужице расписује ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем затворених писмених понуда:   1. Пословног простора у ви...
Више

Јавни увид у нацрт генералне регулације “Ужице – централни део”- II фаза

15/03/2019
Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Плана генералне регул...
Више

Јавни оглас ЈП „Велики парк“ Ужице за давање у закуп пословног простора на Градском базену

11/03/2019
Јавно предузеће "Велики парк" Ужице расписује   ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем затворених писмених понуда:   1.Пословног просто...
Више

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 12/14 КО Кремна, на Тари

07/03/2019
Г Р А Д   У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/...
Више

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/12 КО Кремна

17/01/2019
Г Р А Д   У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/...
Више

Јавни увид у План детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци

24/12/2018
Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Плана детаљне регулац...
Више