Објаве - Јавне набавке

Позив за подношење понуда – Реконструкција тротоара на потезу Пора, Београдска ул. – од стене до вртића на Пори – завршетак

02/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-183/17 02.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за достављање понуда – Изградња и асфалтирање пута Равни – Дрежник (Бановски пут)

01/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-197/17 01.06.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за подношење пријава – радови на путној инфраструктури у МЗ Севојно

30/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-102/17 30.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавни...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Биоска – расвета

29/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-194/17 29.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Центар – расвета

29/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-196/17 29.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више

Позив за подношење понуда – пружање услуге – Помоћ у кући за старије особе

24/05/2017
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-190...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Крчагово

24/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-135/17 24.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Љубање – центар

19/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-175/17 19.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за подношење понуда – Изградња јавне расвете у засеоку Радуке у МЗ Луново Село

18/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-186/17 18.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавни...
Више

Позив за подношење понуда – Радови у МЗ Љубање-Прљевићи-путна инфраструктура

18/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-176/17 18.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више