Објаве

Позив за подношење понуда – Пројекат пута северне обилазнице и сервисног пута за одржавање високе зоне водоснадбевања

01/08/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-177/17 01.08.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавни...
Више

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја – РБС „Историјски Архив“

01/08/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Јавни позив за доделу средстава за набавку грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања породица избеглица на територији града Ужица

31/07/2017
На основу члана 10. Правилника о раду Комисије II број 88 – 1/17 – 06 од 27.07.2017.године, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених ...
Више

Оглас за отуђење три гаражна места

26/07/2017
На основу члана 27.став 10. и члана 29.став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2011,88/2013, 105/2014 и 108/2016)...
Више

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину (радио-базна станица -Јавна гаража)

26/07/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину (радио-базна станица -Трг Светог Саве)

26/07/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Јавна набавка – Водовод Теразије – Волујац

21/07/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-247/17 21.07.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Јавна набавка – Дневници и школске радне књиге за основне, средње школе и вртиће за школску 2017/2018 годину

21/07/2017
ГРАД  УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-242/17 12.07.2017. ...
Више

Оглас за издавање капонира на аеродрому Поникве

21/07/2017
ЈП „Аеродром Поникве” Димитрија Туцовића 52 31000 Ужице ПИБ: 107075180 м. број: 20737212 Број: 03-54/5-2017 Датум: 21.07.2017. На основу члана ...
Више

Јавни увид у документацију носиоца пројекта ПД «КРИПТОН-МДС» д.о.о.

20/07/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више