Објаве

Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијка предузећа у 2021. години

20/01/2021
Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијска предузећа у 2021. години На основу Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења особа са инвалидитетом у 2021. години

20/01/2021
ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 401-24/21 Датум: 19.01.2021.   У складу са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела с...
Више

Поновљени јавни позив за избеглице

20/01/2021
Поновљени јавни позив за избеглице можете видети овде....

Поновљени јавни позив за ИРЛ

20/01/2021
Поновљени јавни позив за ИРЛ можете погледати овде....

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Гули-Гули“

15/01/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-32/20 Датум...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта Град Ужице

15/01/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ Број:    502-31/2020 ...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 12.став1. тачка 2)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – УСЛУГЕ РАДИО И ТВ ПРЕНОСА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

15/01/2021
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-3/22021 Датум: 15.01.2...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

13/01/2021
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV број 111-1/21 13.01.2021. године УЖИЦ...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

13/01/2021
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију VII број 111-3/21 13.01.2021. године УЖИЦЕ     ...
Више

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

13/01/2021
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за финансије V број 111-2/21 13.01.2021. године УЖИЦЕ               На основу чл. 4. и 94. Закона ...
Више