Објаве

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА УЛИЦУ СТРАХИЊИЋА БАНА У УЖИЦУ

29/05/2020
Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (''Сл....
Више

Јавна седница Комисије за јавни увид у нацрт ППППН парка природе „Шарган-Мокра Гора“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН парка природе „Шарган-Мокра Гора“

29/05/2020
Обавештење о јавној седници Комисије за јавни увид у нацрт Простроног плана подручја посебне намене парка природе "Шарган-Мокра Гора" и Извештај о стр...
Више

Јавна набавка – Набавка сервера са оперативним системом

28/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV Број: 404-129/20 Датум: 28.05.2020. На основу члана 60. став 1. тач...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Равни

28/05/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-127/20 Датум: 28.05.2020. године На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Дубоко

28/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-128/20 Датум: 28.05.2020. године На основу члана 60. став 1.тачка 2. Закона о јавним на...
Више

Јавна набавка – Радови на регулацији тока реке Лужнице

25/05/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-125/20 Датум: 25.05.2020. година На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона ...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д.

25/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-12/20 Датум: 20.05.2020.год.   На основу члaна 28, а у вези...
Више

Јавна набавка – Радови на реконструкцији Народног позоришта у Ужицу – преговарачки поступак без објављивања позива члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама

22/05/2020
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-122/20 Датум: 22.05.2020. године ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступк...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Теленор“ доо

22/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-3/20 Датум: 21.05.2020.год.   На основу чл. 20., а у вези ...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д.

22/05/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ VI Број: 502-8/20 Датум: 20.05.2020.год.   На основу члaна 20, а у вези...
Више