Објаве

Обавештење о донетом решењу-Хладњача Петровић доо

25/05/2018
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Дим...
Више

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години

25/05/2018
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члан...
Више

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години

25/05/2018
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члан...
Више

Рани јавни увид поводом израде ПДР за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци

23/05/2018
Г Р А Д   У Ж И Ц Е Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (''Сл. ...
Више

Јавна презентација УП за изградњу објекта за становање – одмор (КП 12/21 КО Кремна)

22/05/2018
Г Р А Д   У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ ...
Више

Јавна набавка – Набавка армирано бетонских цеви за пропусте

21/05/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-109/18 21.05.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

17/05/2018
    ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој ...
Више

Јавна набавка – Услуге мобилне телефоније за потребе градских управа

17/05/2018
Град Ужице Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-106/18 17.05.2018. године У ж и ц е   ...
Више

Рани јавни увид Плана генералне регулације „Ужице – цeнтрални део“

15/05/2018
Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (''Сл....
Више

Јавна набавка – МЗ Стапари – путна инфраструктура

15/05/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-74/18 15.05.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона о...
Више