Објаве

Јавно предузеће „Велики парк“ Ужице расписује оглас за давање у закуп пословног простора на Градском базену

12/11/2019
Јавно предузеће "Велики парк" Ужице расписује ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем затворених писмених понуда:   Пословног простора у в...
Више

Јавни конкурс за избор директора Јавно комуналног предузећа “Биоктош“ Ужице

12/11/2019
На основу члана 36. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно...
Више

Бодовна листа приспелих пројеката-програма по другом јавном позиву за омладинске пројекте градске управе у Ужицу 2019.

08/11/2019
Бодовну листу приспелих пројеката-програма по другом јавном позиву за омладинске пројекте градске управе у Ужицу 2019. можете погледати ОВДЕ...
Више

Јавна набавка – Изградња фекалног колектора у Турици

08/11/2019
  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-326/19 Датум: 08.11.2019. године На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона ...
Више

Обавештење о донетом решењу пројекта „Стаја за узгој живине“

07/11/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  ...
Више

Обавештење о донетом решењу пројекта „Аутолимарска радионица за одржавање и поправку моторних возила“

07/11/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  ...
Више

Обавештење о јесењим субвенцијама у пољопривреди

01/11/2019
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Ужица за 2019. годину, Град Ужи...
Више

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта „ГАГА ПРЕВОЗ“ доо

31/10/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  ...
Више

Јавна набавка – Набавка водоводних и канализационих цеви за потребе МЗ

31/10/2019
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-316/19 Датум: 31.10.2019. На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкам...
Више

Јавна расправа о Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину-III

30/10/2019
Јавна расправа о Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину-III и Одлуци о утврђивању просечних цена квадратног метра од...
Више