Објаве

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Врутци

22/05/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-149/19 22.05.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. тачка 2) Зак...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Дрежник

22/05/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-150/19 22.05.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. тачка 2) Зак...
Више

Јавни позив за реализацију Програма стицања практичних знања у 2019. години

22/05/2019
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. з...
Више

Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години

22/05/2019
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 – др. ...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Љубање – Центар

22/05/2019
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-147/19 22.05.2019. године У ж и ц е На основу члана 60. став 2. Закона о јав...
Више

Јавни позив незапосленима са подручја Града Ужица за доделу субвенција за самозапошљавање у 2019. години

22/05/2019
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. з...
Више

Јавни позив за реализацију Програма стручне праксе у 2019. години

22/05/2019
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. з...
Више

Јавни конкурс за ораганизовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2019. години

22/05/2019
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. з...
Више

Јавна набавка – Јавна расвета у месним заједницама

20/05/2019
Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-146/19 20.05.2019. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. тачк...
Више

Обавештење за пољопривредне произвођаче да ће се одржати предавање на тему „Знање до успешног пољопривредног газдинства“

17/05/2019
Обавештавају се пољопривредни произвођачи из области сточарства и пчеларства да ће 24. и 25. маја у Свечаној сали Градске куће бити организовано преда...
Више