Објаве

Јавна набавка – Набавка тонера за градске управе

17/01/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-10/19 17.01.2019. године &...
Више

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/12 КО Кремна

17/01/2019
Г Р А Д   У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програм ораганизација цивилног друштва у 2019. години

16/01/2019
У складу са чл. 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чл. 5 Урeдбе  o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстa...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма удружења особа са инвалидитетом у 2019. години

16/01/2019
У складу са чл. 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чл. 5. Урeдбе  o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoст...
Више

Јавна набавка – Услуге портирске службе

15/01/2019
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-6/19 15.01.2019. године &n...
Више

Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица

14/01/2019
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника  о услов...
Више

Јавна набавка – Радио и ТВ пренос седница Скупштине града

14/01/2019
ГРАД УЖИЦЕ СКУПШТИНА ГРАДА Комисија за јавну набавку I број 404-4/19 14.01.2019. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. тачка ...
Више

План јавних набавки за 2019. годину

11/01/2019
План јавних набавки за 2019. годину, можете преузети ОВДЕ....
Више

Јавни позив за доделу субвенција и дотације за јавна нефинансијска предузећа у 2019. години

09/01/2019
На основу Закона о буџетском систему и Статута града Ужица, Градска управа за инфраструктуру и развој расписује   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦ...
Више

Обавештење о решењу носиоца пројекта „Чико-травелс“ доо

27/12/2018
    ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улиц...
Више