Објаве

Јавна набавка – Радови на регулацији и санацији корита реке Камишине у Мокрој Гори (Ужице) и реке Раче у Бајиној Башти

20/07/2018
Назив набавке: Радови на регулацији и санацији корита реке Камишине у Мокрој Гори (Ужице) и реке Раче у Бајиној Башти Реф. бр.: 2017/387-271/TД10 ...
Више

Јавна набавка – Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу

18/07/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-177/18 18.07.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Зако...
Више

Извештај о контроли јавних чесми на територији Града Ужица

16/07/2018
Извештај о контроли јавних чесми на територији Града Ужица можете погледати ОВДЕ....
Више

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој овчарства

16/07/2018
У оквиру Пројекта  “Дивац пољопривредни фондови  у граду Ужице” -  Фондација “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са градом Ужице,  расписује конкурс за доде...
Више

Јавна набавка – Одржавање јавне расвете на територији града

13/07/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-171/18 13.07.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Зако...
Више

Јавна презентација УП за изградњу стамбеног објекта (КП 2444/4 КО Буар)

11/07/2018
Г Р А Д   У Ж И Ц Е Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ ...
Више

Јавна набавка – Набавка рачунарске опреме за Градске управе

11/07/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-172/18 11.07.2018. г...
Више

Јавна презентација УП за изградњу објекта гараже (КП 4994 КО Ужице, ул. Југ Богданова бр.43)

10/07/2018
Г Р А Д   У Ж И Ц Е Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ 5...
Више

Јавна набавка – Набавка уређаја за откривање психоактивних супстанци

06/07/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-170/18 06.07.2018. године У ж и ц е   ...
Више

Обавештење о подношењу пријава штете од елементарне непогоде 13.06.2018. године

06/07/2018
Р е п у б л и к а   С р б и ј а ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију VII Број: 87-25/18- VII 24.06.2018. године...
Више