Објаве

Јавна  презентација УП за изградњу породично стамбеног објекта  на кат. парцели број 6069 КО Ужице

17/09/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Листа вредновања и рангирања пројеката “Ужички програм локалног партнерства” Удружимо се

13/09/2021
Листу вредновања и рангирања пројеката "Ужички програм локалног партнерства" Удружимо се можете преузети ОВДЕ....
Више

Јавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцела КО Ужице ради изградње и доградње спортске сале са пратећим садржајима

10/09/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавно предузеће “Стан” расписује оглас за давање у закуп пословни простор/локал у Ужицу и Севојну

10/09/2021
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''СТАН'' УЖИЦЕ р а с п и с у ј е   ОГЛАС за давање  у закуп прикупљањем  затворених писаних понуда:  I    Пословног простора/лока...
Више

Јавна расправа о нацрту прихода и расхода Града Ужица за 2021. годину – II ребаланс

06/09/2021
Jавна расправа о нацрту прихода и расхода Града Ужица за 2021. годину - II ребаланс одржати у Великој сали Градске куће у понедељак 20. септембра 2021...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура МЗ Злакуса

03/09/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-193/21 Датум: 03.09.2021. године На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавни...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) -Путна инфраструктура у МЗ Царина

01/09/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-191/21 Датум: 30.08.2021.   На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о ја...
Више

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Импол Севал Ваљаонице алуминијума а.д. Севојно

27/08/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 504-03/10-07 Датум: ...
Више

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПДР-a стамбено туристичког комплекса Калуђерске Баре-југ, КО Кремна у Ужицу

27/08/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (''Сл....
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „W.R.D. – МЕТАЛИ“ ДОО Ужице

23/08/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-23/21- VI Датум:...
Више