Објаве

Јавна набавка – Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

19/03/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-39/18 19.03.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. тач...
Више

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица

19/03/2018
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој VI Број 503 - 12/18 Датум: 19.03.2018.год.   О Д Л У К А о расписивању Јавног конкурса за ...
Више

Решење о именовању стручне комисије за оцену пројекта у области јавног информисања за 2018. годину

15/03/2018
На основу члана 24. Закона о јавном информисању (''Службени гласник РС'' број 83/14 и 58/15) и  чл. 19 - 22. Правилника о суфинансирају пројеката за о...
Више

Јавни позив за избор једног члана Локалног антикорупцијског форума (ЛАФ) града Ужица

15/03/2018
На основу тачке 17.1.2 Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 32/17), тачке 2. Решења о образовању Коми...
Више

Јавна набавка – Набавка канализационог материјала за потребе МЗ

14/03/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-16/18 14.03.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка ...
Више

Јавна набавка – Набавка водоводног материјала према захтевима МЗ

14/03/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-17/18 14.03.2018. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка ...
Више

Јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2018. години

14/03/2018
                ЈАВНИ ПОЗИВ                          за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2018. години   Град Ужице расписује jав...
Више

Јавна набавка – Радови на поправкама малог обима на јавним површинама града

12/03/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-28/18 12.03.2018. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Зак...
Више

Јавна набавка – Набавка возила за градске управе на лизинг

09/03/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-31/18 09.03.2018. године У ж и ц е   ...
Више

Јавна набавка – Пружање услуге дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју

09/03/2018
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-29/...
Више