Објаве

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Мокра Гора

16/07/2019
Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-204/19 Датум: 15.07.2019.године     На основу члана 60. став 1. тачка 2) З...
Више

Јавна набавка – Јавна расвета у месним заједницама

16/07/2019
Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-203/19 Датум: 16.07.2019.године   На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о ја...
Више

Коначна Одлука са Листом корисника средстава за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у граду Ужицу за 2019.годину

12/07/2019
Коначна Одлука са Листом корисника средстава за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у граду Ужицу за 2...
Више

Јавна набавка – Пројекат интерних саобраћајница за индустријску зону Бела Земља

12/07/2019
Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-202/19 Датум: 12.07.2019.године   На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о ја...
Више

Јавна набавка – Кишна канализација Иве Андрића

11/07/2019
Градска управа за инфрстуктуру и развој VIII Број:404-200/19 Датум: 11.07.2019. године   На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о ј...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Јупитер трговина“ доо Ужице

10/07/2019
  ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Дим...
Више

Јавна набавка – Радови на реконструкцији партера испред Народног музеја у Ужицу

10/07/2019
Градска управа за инфрстуктуру и развој VIII Број:404-199/19 Датум: 10.07.2019. године   На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јав...
Више

Јавна набавка – Радови на одржавању јавне расвете на територији Града Ужица

09/07/2019
Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број: 404-196/19 Датум: 09.07.2019. године   На основу члана 34. став 8. Закона о јавним на...
Више

Јавна презентација УП за изградњу монтажног објекта аутоперионице са пратећим садржајима и кафеом на кат. парцели број 8496/4 део КО Ужице, у Ужицу, ул. Михаила Пупина

05/07/2019
Г Р А Д   У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/...
Више

Јавна презентација УП за изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 12/14 КО Кремна

05/07/2019
Г Р А Д   У Ж И Ц Е ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/...
Више