Објаве

Јавни позив за финансирање специјализација  у области дефицитарних грана медицине у 2020. години

16/01/2020
Комисија за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2020. години, на основу Одлуке о финансирању специјализација у области...
Више

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма Удружења особа са инвалидитетом у 2020. години

16/01/2020
У складу са чл. 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чл. 5. Урeдбе  o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoст...
Више

Јавна набавка – Услуге радио и ТВ преноса седница Скупштине града

15/01/2020
  СКУПШТИНА ГРАДА I Број: 404-3/20 Датум 15.01.2020. године На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник ...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Рад-Рашо“ доо

15/01/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI БРОЈ 504-02/19 Датум: 13.01...
Више

Јавна набавка – Набавка канцеларијског материјала

15/01/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ IV ББрој: 404-2/20 Датум: 15.01.2020. На основу члана 60. став 1. тачк...
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Теленор“ доо

14/01/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број 502-35/19 Датум:13.01....
Више

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта „Гули-Гули“ доо

14/01/2020
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI БРОЈ 502-36/19   На...
Више

План јавних набавки за 2020. годину

10/01/2020
План јавних набавки за 2020. годину, можете преузети ОВДЕ....

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2020. годину

10/01/2020
ГРАДОНАЧЕЛНИК II Број:651-4/19 Датум: 10.01.2020.године   На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС"...
Више

Јавна презентација УП за урбанистичко-архитектонску разраду КП бр.9356 КО Ужице

03/01/2020
Г рад Ужице Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне-послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ 513-469 ...
Више