Објаве

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2021. години

14/04/2021
На основу члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализуј...
Више

Јавно предузеће “Стан” расписује оглас за давање у закуп пословне просторе/локале

14/04/2021
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''СТАН'' УЖИЦЕ р а с п и с у ј е    ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем  затворених писаних понуда:   I    Пословних прост...
Више

Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27.став1. тачка 1)ЗЈН (Сл. гласник РС БР.91/19) – Путна инфраструктура у МЗ Луново село

13/04/2021
      ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ VIII Број: 404-72/21 Датум: 13.04.2021. године ...
Више

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој пластеничке производње

12/04/2021
У oквиру прojeктa  “Дивaц пoљoприврeдни фoндoви” - Фoндaциja “Aнa и Влaдe Дивaц” у сaрaдњи сa грaдoм Ужицe,  рaсписуje:   КOНКУРС ЗA ДOДEЛУ БEСПOВРA...
Више

Обавештење о одржавању јавне расправе Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат „Изградња антенског стуба са радио базном станицом моб. телефоније”, носиоц пројекта „ВИП МОБИЛЕ ДОО“

12/04/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-09/21 Датум: 09....
Више

Обавештење о одржавању јавне расправе и презентацију Студије о процени утицаја на животну средину

12/04/2021
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ VI Број: 502-07/21 Датум: 09....
Више

Jавнa презентација Урбанистичког пројекта За доградњу и реконструкцију школске зграде ОШ „Нада Матић“ (објекат 1), на кат. парцели број 4588 КО Ужице, град Ужице

12/04/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Jавнa презентација урбанистичког пројекта за изградњу апартманске стамбене зграде са два стана на катастарској парцели број 1/29 КО Кремна, Калуђерске баре на Тари, град Ужице

09/04/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Јавна презентација урбанистичког пројекта ”Аеродром Поникве”, град Ужице

09/04/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Записник о испуњености услова за учешће на конкурсу у области јавног информисања на територији града Ужица за 2021. годину

08/04/2021
Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области јавног информисања за 2021. годину можете погледати ОВДЕ. Записник о испуњености у...
Више