Објаве

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Аеродром Поникве“ Ужице

26/10/2017
На основу члана 36. Закона о јавним предузећима ( ''Службени гласник РС'' број 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно...
Више

Јавна набавка – Рад машина на зимском одржавању путева и улица на територији града

25/10/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-326/17 25.10.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више

Јавни оглас за давање у закуп пословног простор у јавној својини града Ужица путем прикупљања затворених писмених понуда

24/10/2017
На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14 и 30/16),  Одлуке градоначелн...
Више

Обавештење о резултатима јавног конкурса из области заштите и унапређења животне средине

23/10/2017
Јавни Конкурс за финансирање пројеката организација цивилног друштва из области заштите и унапређења животне средине расписан је 29.09.2017. године. Р...
Више

Јавна набавка – Осигурање имовине, возила, запослених и осигурање делатности

19/10/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности IV Број 404-316/17 19.10.2017. године У ж и ц е   ...
Више

Рани јавни увид поводом израде ПДР за локацију хотела „Турист“

19/10/2017
Г Р А Д   У Ж И Ц Е Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове   У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњ...
Више

Јавна набавка – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Бела Земља – расвета, више праваца

17/10/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-313/17 17.10.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Закона ...
Више

Јавна набавка – Обилазница око бране Врутци – Крнда (Биоска и Врутци)

13/10/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-309/17 13.10.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више

Јавна набавка – Набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у МЗ

13/10/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-307/17 13.10.2017. године У ж и ц е   На основу члана 60.став1.тачка...
Више

Јавна набавка – Израда подлоге за клизалиште на тргу

13/10/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-308/17 13.10.2017. године У ж и ц е   На основу члана 60. став 1. та...
Више