Објаве

Позив за прикупљање понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Равни

25/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-149/17 25.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Скржути

25/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-159/17 25.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за подношење понуда – Услуге одржавања возила градских управа

25/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-201/17 25.05.2017. г...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Никојевићи

25/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-161/17 25.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2018. годину

25/05/2017
Република Србија Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој Одељење за привреду Одсек за пољопривреду Број: VIII -320-120/17-01 Датум...
Више

Позив за подношење понуда – пружање услуге – Помоћ у кући за старије особе

24/05/2017
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-190...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Крчагово

24/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-135/17 24.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Љубање – центар

19/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-175/17 19.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за подношење понуда – Изградња јавне расвете у засеоку Радуке у МЗ Луново Село

18/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-186/17 18.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавни...
Више

Позив за подношење понуда – Радови у МЗ Љубање-Прљевићи-путна инфраструктура

18/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-176/17 18.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више