Објаве

Јавна набавка – Радови на комуналној инфраструктури у МЗ Буар – расвета

26/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-193/17 26.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним н...
Више

Обавештење о решењу – „ЗИП УНИВЕРЗАЛ“ доо

25/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој Улица Димитрија Туц...
Више

Позив за прикупљање понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Равни

25/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-149/17 25.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за подношење понуда – Услуге одржавања возила градских управа

25/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-201/17 25.05.2017. г...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Скржути

25/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-159/17 25.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Никојевићи

25/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-161/17 25.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2018. годину

25/05/2017
Република Србија Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој Одељење за привреду Одсек за пољопривреду Број: VIII -320-120/17-01 Датум...
Више

Позив за подношење понуда – пружање услуге – Помоћ у кући за старије особе

24/05/2017
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Комисија за јавну набавку IV број 404-190...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Крчагово

24/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-135/17 24.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Љубање – центар

19/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-175/17 19.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јав...
Више