Локацијски услови
05/04/2023

Локацијски услови

Локацијски услови 7534 КО Ужице

Локацијски услови 1679/2 КОЛелићи

Локацијски услови 526/3 КО Поточање

Локацијски услови 7536/1 КО Ужице

Локацијски услови 4339/1 КО Севојно

Локацијски услови 7536/1 КО Ужице

Локацијски услови ЕПС

Локацијски услови кабл вод ЕПС

Локацијски услови 11451 и 9846/1 КО Кремна

Локацијски услови к.п.бр. 5160 КО Ужице

Локацијски услови к.п.бр. 9138 КО Ужице

Локацијски услови 56507 КО Кремна

Локацијски услови к.п.бр. 75361, 7534,7536-4,7536-5 КО Ужице

Локацијски услови за к.п.бр. 11306/4 КО Ужице

Локацијски услови за к.п. бр. 1195/10 и 1195/3 КО Мокра Гора

Локацијски услови за к.п. бр. 1195/10 и 1195/3 КО Мокра Гора за водове

Локацијски услови линијска инфр за кат.п.бр. 9846/1 и 9846/2 КО Кремна

Локацијски услови 358 КО Мокра Гора 

Локацијски услови 4665 КО Ужице

Локацијски услови 5034 КО Кремна

Локацијски услови 12351 КО Дријетањ

Локацијски услови 12645  КО Ужице

Локацијски услови 1796  КО Мокра Гора

Локацијски услови 9154/1  КО Ужице

Локацијски услови 12396  КО Дубоко

Локацијски услови 44301  КО Севојно

Локацијски услови 90461 КО Ужице

Локацијски услови гасовод на к.п.бр. 1735/1, 1735/2 и 5625/1 све  КО Ужице

Локацијски услови кабловски вод Тарабићи

Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр. 605/1 КО Ужице

Локацијски услови за изградњу на кат.парц.бр. 1796 КО Мокра Гора

Локацијски услови за изградњу прикључног гасовода преко кат.парц.бр. 6072/1 и 12064/2 обе КО Ужице

Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр. 1588/1 КО Никојевићи

Локацијски услови за изградњу велепродајног центра на к.п.бр. 1207/1 Ко Дријетањ

Локацијски услови за изградњу подземног кабловског вода на к.п.бр. 1582/2, 1579 и 1580 све КО Поточање

Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр. 5654 КО Севојно

Локацијски услови за изградњу стамбено-пословне зграде на к.п.бр. 8349/1 КО Ужице

Локацијски услови за изградњу економског објекта за смештај механизације и дрвета на к.п.бр. 1020/1 КО Никојевићи

Локацијски услови за изградњу Парохијског дома и стамбеног објекта на к.п.бр. 3820/17 КО Ужице

Локацијски услову за изградњу прикључног далековода у Рибашевини 

Локацијски услови за изградњу објеката у функцији етно и еко туризма на к.п.бр. 2961/1 КО Кремна

Локацијски услови за изградњу објеката еко и етно туризма на к.п.бр. 167/23 КО Кремна

Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр.167/20 КО Кремна

Локацијски услови за изградњу  објекта пољопривредног газдинства на к.п.бр. 1679 КО Мокра Гора

Локацијски услови за изградњу објекта за смештај радника на к.п.бр. 2172, 2173/1 и 2173/3 КО Стапари

Локацијски услови за изградњу мреже јавног осветљења у насељу Ненадићи, Љубање

Локацијски услови за изградњу линијске инфраструктуре  електронергетских  инсталација на к.п.бр. 8243/1 КО Ужице

Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр. 7100/6 КО Ужице

Локацијски услови за изградњу гасног генератора за Дом за смештај одраслих и старих лица на Забучју

Локацијски услови за изградњу помоћног објекта на к.п.бр. 742/1 Ко Ужице

Локацијски услови за изградњу прикључног гасовода са мерно регулационом станицом преко к.п.бр. 12561 и 12562 обе КО Ужице

Локацијски услови за реконструкцију дистрибутивне мреже електронских комуникација на подручју Ужица Кластер 13 у насељу Царина

Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта са помоћним објектом на к.п.бр. 358 КО Мокра Гора

Локацијски услови за доградњу  и пренамену таванског простора у стамбени  на к.п.бр. 9198 КО Ужице 

Измена локацијских услова на к.п.бр. 7751/1 КО Ужице

Измена локацијских услона за к.п.бр. 3370 КО Кремна и 9724/2 КО Кремна

Локацијски услови за изградњу  инфраструктуре електронских комуникација

Измена локацијских услова за к.п.бр. 167/23 КО Кремна

Локацијски услови за изградњу новог објекта гаражно занатске радионице на к.п.бр. 3711/10 КО Севојно

Локацијски услови за изградњу породично стамбене зграде на к.п. бр. 1680/1 КО Мокра Гора

Локацијски услови за изведене радове на унутрашњим гасним инсталацијама у стану бр.17. на к.п.бр. 10661 КО Ужице

Локацијски услови за прикључни гасовод на к.п.бр. 21205 и 8244/1 КО Ужице

Локацијски услови за надземни вод преко 1590/3 и 1621 обе КО Гостиница

Локацијски услови за изградњу фекалне канализације преко к.п.бр. 7167/1 и 12101 КО Ужице

Локацијски услови за изградњу фекалне канализације преко к.п.бр. 12101, 7515/13, 7515/12, 7511/1…све КО Ужице

Локацијски услови за изградњу кабл.вода за напајање стамбеног објекта на к.п.бр. 5667 КО Ужице

Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр. 2130/2 КО Равни

Локацијски услови за реконструкцију и доградњу на к.п.бр. 3187/2 КО Ужице 

Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр. 2130/2 КО Равни

Измена локацијских услова за изградњу стамбено пословног објекта на к.п.бр. 9046/1 КО Ужице

Локацијски услови да није могуће дозволити изградњу на к.п.бр. 5584/1 и 5584/3 КО Мокра Гора

Локацијске услове да није могуће дозволити изградњу на к.п.бр. 2091 КО Љубање

Локацијски услови за к.п.бр. 5584/1 и 5584/3 обе КО Мокра Гора

Локацијски услови за к.п.бр. 667/3 КО Стапари

Измена локацијских услова за к.п.бр. 9198 КО Ужице

Измена локацијских услова за к.п.бр. 1661 Ко Потпеће

Локацијски услови за гасну мрежу

Локацијски усллови за изградњу стамбене зграде на к.п.бр. 1409/3 КО Дријетањ

Локацијски услови за изградњу прикључног гасовода на к.п.бр. 8243/1 и 8244/1 обе КО Ужице

Локацијски услови за изградњу вишепородичног стамбеног објекта за к.п.бр. 5171 КО Ужице

Локацијски услови за мрежу јавног осветљења засеока Митрашиновићи , Биоска 

Локацијски услови за изградњу етно и еко објеката у функцији туризма на к.п.бр. 1450/1 и 1450/2 обе КО Кремна

Локацијски услови за доградњу стамбеног објекта на к.п.бр. 3314/1 КО Кремна

Локацијијски услови за изградњу помоћног објекта на к.п.бр. 10446 КО Ужице

Локацијски услови за реконструкцију дела ул. Ратарска 

Локацијски услови за изградњу подземног кабл.вода  од стубне трафостанице Глибетићи до разводног ормана на к.п.бр. 5400/1 КО Мокра Гора

Локацијски услови негативни за изградњу објекта инфективног одељења на к.п.бр. 10636, 12075/1 и 12075/3 све КО Ужице

Локацијски услови за изградњу стамбеног објекта на к.по.бр. 7120/3 и 7120/5 обе КО Ужице