Ново радно време бесплатне правне помоћи, понедељак, среда, петак од 10 дo 12 часова
11/10/2021

Ново радно време бесплатне правне помоћи, понедељак, среда, петак од 10 дo 12 часова

Канцеларија за бесплатну правну помоћ у Градској управи Ужице радиће по измењеном радном времену и то понедељком, средом, петком од 10 до 12 часова.

Према Закону о бесплатној правној помоћи који је почео са применом 1. октобра 2019. године, ово право могу искористити грађани који су корисници права на социјалну помоћ, корисници дечијег додатка, жртве насиља у породици , незапослена лица, пензионери са најнижим примањима, особе са инвалидитетом…

Пружање бесплатне правне помоћи није дозвољено у привредним споровима, поступку регистрације правног лица, поступку накнаде штете за повреду части и угледа, поступку у коме би вредност спора била у очигледној и значајној несразмери са трошковима поступка.

Посебном градском одлуком омогућено је и да право на правну помоћ под повлашћеним условима могу искористити и остали грађани, који не испуњавају ове услове. Они поступке потписивања уговора, поднесака и тужби могу обавити уз накнаду која је знатно повољнија од адвокатске тарифе.

Бесплатна правна помоћ састоји се од пружања правних савета, састављања поднесака, заступања и одбране. Лица из наведених категорија која испуњавају услове захтев подносе у писарници Градске управе, а о свим детаљима везано за пружање бесплатне правне помоћи могу се информисати и телефоном на број 031/590 – 101 , такође понедељком, средом, петком у времену од 10 до 12 часова.