Стипендије за 187 ученика и студента са територије града Ужица
14/12/2021

Стипендије за 187 ученика и студента са територије града Ужица

И ове године Град Ужице стипендијама награђује труд својих ученика и студената. На конкурс је пристигло 196 пријава, од којих је 187 испунило неопходне услове.

Комисија је размотрила све пристигле пријаве, а на основу правилника утврђено је да ће стипендије у школској 2021/22 години примати 54 ученика средњих школа и 133 студената.

Стипендије се исплаћују за период септембар- јун, односно десет месеци у школској години за коју је стипендија додељена. Средства су опредељена буџетом града Ужица, а основ за утврђивање висине стипендије је просечна нето зарада по запосленом у Републици Србији за месец август 2021. године и то за ученике средњих школа 10% од основа, за студенте прве и друге године студија првог степена 15%, за студенте треће и четврте године студија првог степена 20% и за студентне пете и шесте године студија првог степена и студенте другог степена студија 25%.

На основу ове рачунице талентовани ученици ће месечно добијати по 6 500 динара, студенти прве и друге године студија првог степена 9 700 динара, студенти треће и четврте године студија првог степена 12 900 динара, а студенти пете и шесте године студија првог степена и студенти другог степена студија 16 200 динара.

Подсетимо, право на стипендију могу остварити ученици средњих школа и студенти прве године основних студија под условом да су у претходној школској години остварили просек од 4,80 и освојили једно од прва два места на окружном такмичењу, прво, друго или треће место на републичком или једно од првих пет места на међународном такмичењу. У питању су награде освојене на такмичењима која су обухваћена Календаром који доноси Министарство просвете. За студенте друге и виших година студија првог степена, услов су положени сви испити из претходне године студија и остварена просечна оцена из претходне године најмање 9,00. Студенти студија другог степена, право на стипендију остварују под условом да су незапослени, имају све положене испите у претходној години и остварену просечну оцену најмање 9,00.