Објаве

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица – приземље стамбене зграде за колективно становање у Севојну

12/06/2017
На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14 и 30/16),  Одлуке градоначелн...
Више

Јавни позив за подношење понуда – радови на путној инфраструктури у МЗ Кремна

12/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој Број 404-215/17 12.06.2017. године Ужице   На основу члана 34. став 8. Закона о ја...
Више

Јавна расправа о нацрту одлуке о изменама и допунама Статута града Ужица

09/06/2017
На основу члана 164. тачка 1. и члана 165. став 3. Статута града Ужица  (''Службени лист града Ужица'' број 16/13-пречишћен текст), организује с...
Више

Позив за подношење понуда – Хитно извођење радова на поправци и интервенцијама малог обима на јавним површинама града – зона југ

09/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-204/17 09.06.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. За...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на поправкама малог обима на јавним површинама града зона југ

09/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-205/17 09.06.2017. године Ужице   На основу члана 34. став 8. Закона...
Више

Обавештење о референтној каматној стопи

08/06/2017
Раферентна каматна стопа износи 4,25% од 11.02.2016.године. На седници Извршног одбора НБС одржаној 17.03.2016., одлучено је да се задржи референтн...
Више

Позив за подношење понуда – радови на изградњи трим стазе у Великом парку

08/06/2017
ГРАД  УЖИЦЕ Градоначелник Комисија за јавну набавку II број 404-216/17 08.06.2017. године На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1...
Више

Јавна презентација за реконструкцију, доградњу и промену намене дела стамбено-пословног објекта на кат. парцели број 9154/1 КО Ужице, Трг Партизана

08/06/2017
ГРАД   УЖИЦЕ Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 031/ 513-46...
Више

Позив за подношење понуда – Одржавање јавне расвете у зони центар

08/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-209/17 08.06.2017. године Ужице   На основу члана 34. став 8. Закона...
Више

Позив за подношење понуда – Одржавање јавне расвете у зони запад

08/06/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-211/17 08.06.2017. године Ужице   На основу члана 34. став 8. Закона...
Више