Објаве - Јавне набавке

Позив за подношење понуда – Израда пројектне документације за санацију клизишта у Ул.Светозара Марковића у Ужицу

09/05/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-94/17 09.05.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавн...
Више

Позив за подношење понуда – Радови на путној инфраструктури у МЗ Центар

28/04/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-90/17 28.04.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8. Закона о јавним...
Више

Позив за подношење понуда – Услуге чишћења водопривредних објеката од значаја за град, водотоци другог реда

25/04/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-156/17 25.04.2017. године У ж и ц е На основу члана 60.став1.тачка2. Закона о ...
Више

Јавна набавка – Радови на путној инфраструктури у МЗ Буар

24/04/2017
Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-93/17 24.04.2017. године Ужице На основу члана 34. став 8. Закона о јавним наб...
Више

Позив за подношење понуда – Пројекат пута Јелова гора – Кадињача

10/04/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-104/17 10.04.2017. године У ж и ц е На основу члана 34. став 8...
Више

Јавна набавка – Набавка армирано бетонских цеви за пропусте

06/04/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-44/17 06.04.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Зак...
Више

Јавни позив у отвореном поступку за јавну набавку IV број 404-100/17 – Набавка електричне енергије

24/03/2017
На основу члана 31. 32. 52. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке начелника гра...
Више

Јавна набавка – Израда пројекта саобраћајне сигнализације градских месних заједница у Ужицу

16/03/2017
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-71/17 16.03.2017. године У ж и ц е   На основу члана 34. став 8. Зак...
Више

План јавних набавки у 2017. години

08/02/2017
План јавних набавки у 2017. години можете преузети OВДЕ. Прву измену плана јавних набавки у 2017. години можете преузети OВДЕ. Другу измену план...
Више