Објаве - Јавни позив

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2020. годину

17/06/2019
Р е п у б л и к а С р б и ј а Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој Одељење за привреду Одсек за пољопривреду Број: VIII -320-20/...
Више

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2020. годину

17/06/2019
Р е п у б л и к а С р б и ј а Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој Одељење за привреду Одсек за пољопривреду Број: VIII -320-19/...
Више

Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз набавку грађевинског материјала, на територији града Ужица

03/06/2019
На основу члана 12. Правилника о раду Комисије II Брoj 88-1/19-05 од 31. маја 2019. године, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених ...
Више

Јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта

24/05/2019
Јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта можете погледати ОВДЕ....
Више

Јавни позив за реализацију Програма стицања практичних знања у 2019. години

22/05/2019
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. з...
Више

Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години

22/05/2019
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 – др. ...
Више

Јавни позив незапосленима са подручја Града Ужица за доделу субвенција за самозапошљавање у 2019. години

22/05/2019
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. з...
Више

Јавни позив за реализацију Програма стручне праксе у 2019. години

22/05/2019
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. з...
Више

Јавни позив за ангажовање администратора базе података јавне имовине Града Ужица

17/05/2019
Република Србија Град Ужице Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Датум: 17.05.2019. године   ЈАВНИ ПОЗИВ за а...
Више

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп једне стамбене јединице са могућношћу куповине на територији Града

12/04/2019
Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп једне стамбене јединице са могућношћу куповине на терито...
Више