Објаве - Јавни позив

Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз набавку грађевинског материјала, на територији града Ужица

11/06/2018
Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз набавку грађевинско...
Више

Јавни оглас – Давање у закуп магацинског простора у Ужицу, у Улици Иве Андрића бб, објекат Д1

05/06/2018
            На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14 и 30/16),  Одлуке...
Више

Јавни позив- Додела средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, на територији града Ужица, кроз набавку најмање три пакета грађевинског материјала

04/06/2018
Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, на територији града Ужица, кроз набавку најмање тр...
Више

Јавни оглас – Отуђивање неизграђеног градског грађевинског земљишта

14/05/2018
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016...
Више

Јавни оглас – Давење у закуп паркинг простора у улици Михајла Пупина ради изградњи привременог објекта спратне гараже

11/05/2018
На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уст...
Више

Oглас за доделу стамбене подршке

17/04/2018
На основу Уговора о реализацији пројекта социјалног становања у заштићеним условима, Ов. I бр. 3622/2010, потписаним  овереним у Ужицу 28.07.2010. год...
Више

Јавна набавка – Радови на реконструкцији ОШ „Стари Град“ одељење у Турици

12/04/2018
На основу члана 31. 32. 52. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15), Уговора о правима и обавезама Канцела...
Више

Јавни позив за избор једног члана Локалног антикорупцијског форума (ЛАФ) града Ужица

15/03/2018
На основу тачке 17.1.2 Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 32/17), тачке 2. Решења о образовању Коми...
Више

Јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2018. години

14/03/2018
                ЈАВНИ ПОЗИВ                          за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2018. години   Град Ужице расписује jав...
Више

Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, на територији града Ужица, кроз набавку најмање четири пакета грађевинског материјала

06/03/2018
На основу члана 10. Правилника о раду Комисије II број 88 – 1/17 – 06 од 27.07.2017.године, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених ...
Више