Објаве - Јавни позив

Јавни позив за подношење предлога за доделу јавних признања и награда града Ужица за 2018. годину

14/08/2018
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ГРАДА УЖИЦА УПУЋУЈЕ   ЈАВНИ ПОЗИВ   ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА ЗА 20...
Више

Јавни позив за подошење понуда за радове на унапређењу система јавне расвете на територији града Ужица

27/07/2018
ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој VIII Број 404-180/18 27.07.2018. године У ж и ц е На основу члана 60. став 1. Закона о јавни...
Више

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за развој овчарства

16/07/2018
ОБАВЕШТЕЊЕ: ПРОДУЖУЈЕ СЕ РОК (до 27.08.2018.год.) ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА, (ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ДОБИТНИКА ДОНАЦИЈЕ) КОЈИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТ...
Више

Јавни позив за стипендирање мастер студија на S P Jain School of Global Management

06/07/2018
У оквиру партнерског пројекта Града Ужица и S P  Jain School of Global Management под називом  '' Из Ужица у свет и назад'', Град Ужице објављује Ј...
Више

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2019. годину

03/07/2018
Р е п у б л и к а  С р б и ј а Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој Одељење за привреду Одсек за пољопривреду Број: VIII -320-32...
Више

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнадне пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2019. годину

03/07/2018
Р е п у б л и к а  С р б и ј а Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој Одељење за привреду Одсек за пољопривреду Број: VIII -320-32...
Више

Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања у 2018. години

28/06/2018
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члан...
Више

Јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима

28/06/2018
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15 и 113/17), чла...
Више

Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз набавку грађевинског материјала, на територији града Ужица

11/06/2018
Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз набавку грађевинско...
Више

Јавни оглас – Давање у закуп магацинског простора у Ужицу, у Улици Иве Андрића бб, објекат Д1

05/06/2018
            На основу Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица („Службени лист града Ужица“број 37/14 и 30/16),  Одлуке...
Више