Објаве - Јавни позив

Oглас за доделу стамбене подршке

17/04/2018
На основу Уговора о реализацији пројекта социјалног становања у заштићеним условима, Ов. I бр. 3622/2010, потписаним  овереним у Ужицу 28.07.2010. год...
Више

Јавни позив за подношење понуда – Радови на реконструкцији ОШ „Стари Град“ у Ужицу, ИО Турица

12/04/2018
На основу члана 31. 32. 52. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15), Уговора о правима и обавезама Канцела...
Више

Јавни позив за избор једног члана Локалног антикорупцијског форума (ЛАФ) града Ужица

15/03/2018
На основу тачке 17.1.2 Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 32/17), тачке 2. Решења о образовању Коми...
Више

Јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2018. години

14/03/2018
                ЈАВНИ ПОЗИВ                          за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2018. години   Град Ужице расписује jав...
Више

Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, на територији града Ужица, кроз набавку најмање четири пакета грађевинског материјала

06/03/2018
На основу члана 10. Правилника о раду Комисије II број 88 – 1/17 – 06 од 27.07.2017.године, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених ...
Више

Јавни позив за финансирање/суфинансирање пројеката-програма организација цивилног друштва у 2018. години

21/02/2018
У складу са чл. 38  Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), чл. 5 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела ср...
Више

Јавни позив за набавку услуге јавног задуживања града Ужица

14/02/2018
На основу члана 4. Одлуке Скупштине града Ужица о кредитном задужењу бр. I 400-7/18 од 08.02.2018.године, Мишљења Министарства финансија, Управе за ја...
Више

Јавни позив за избор чланова Локалног антикорупцијског форума Града Ужица

14/02/2018
На основу тачке 17.1.2 Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 32/17),  тачке 2. Решења о образовању Ком...
Више

Јавни позив за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине

19/01/2018
           Комисија за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2018. години, на основу Одлуке о финансирању специјализациј...
Више

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2018. годину

19/01/2018
На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. Правилни...
Више