Објаве - Јавни позив

Procurement and installation of the equipment for early warning system in City of Uzice

27/02/2020
City of Uzice Hereby ANNOUNCE INTERNATIONAL INVITATION FOR TENDER PROCUREMENT AND INSTALLATION OF THE EQUIPMENT FOR EARLY WARNING SYSTEM IN C...
Више

Јавни позив за набавку услуге јавног задуживања града Ужица

21/02/2020
На основу члана 4. Предлога Одлуке о кредитном задужењу бр. I 400-1/20 који је утврђен на седници Градског већа 16.01.2020. године, Мишљења Министарст...
Више

Јавни позив за суфинансирање трошкова вантелесне оплодње у 2020. години

14/02/2020
Број 56-1/20 11.02.2020.                                                                        I ЈАВНИ ПОЗИВ           за суфинансирање трошкова ...
Више

Јавни позив за избор корисника за доделу средстава интерно расељеним лицима кроз набавку грађевинског материјала

03/02/2020
На основу члана 12. Правилника о раду Комисије II Брoj 88-1/19-05 од 31. маја 2019. године, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених ...
Више

Јавни позив за финансирање специјализација  у области дефицитарних грана медицине у 2020. години

16/01/2020
Комисија за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2020. години, на основу Одлуке о финансирању специјализација у области...
Више

Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијска предузећа у 2020. години

27/12/2019
Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијска предузећа у 2020. години На основу Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС'', број 5...
Више

Јавни позив за доделу субвенција за јавна нефинансијска предузећа у 2020. години

27/12/2019
Јавни позив за доделу субвенција за јавна нефинансијска предузећа у 2020. години На основу Закона о буџетском систему и Статута града Ужица, Градска ...
Више

Поновљени јавни позив за доделу средстава за доходовне активности за интерно расељена лица док су у расељеништву

22/11/2019
На основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, начину рада Комисије и поступку доделе средстава намењених за набавку и додел...
Више

Поновљени јавни позив за доделу средстава за доходовне активности за избеглице

22/11/2019
На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, начину рада Комисије и поступку доделе средстава намењених за набавку и доделу...
Више

Јавни позив за ангажовање лица по уговору о делу

21/11/2019
Република Србија Град Ужице Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Датум: 20.11.2019. године   ЈАВНИ ПОЗИВ за а...
Више