Објаве - Јавни позив

Оглас за давање у закуп пословног простора у приземљу северне трибине на Градском стадиону

19/08/2019
Јавно предузеће "Велики парк" Ужице расписује ОГЛАС за давање у закуп прикупљањем затворених писмених понуда:   Пословног простора у виђ...
Више

Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду УЖИЦЕ-ГРАД

12/08/2019
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17 и  95/18-др.закон), П...
Више

Јавни позив за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за породице избеглица на територији града Ужица

05/08/2019
  На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, начину рада Комисије и поступку доделе средстава намењених за набавк...
Више

Јавни позив за подношење предлога за доделу јавних признања и награда Града Ужица за 2019. годину

31/07/2019
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ ГРАДА УЖИЦА УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ГРАДА УЖИЦА  З...
Више

Јавна набавка – Путна инфраструктура у МЗ Крчагово

01/07/2019
На основу члана 60. Став 1.тачка 2. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке ма...
Више

Јавни позив за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву

28/06/2019
На основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, начину рада Комисије и поступку доделе средстава намењених за набавку и додел...
Више

Јавни позив за финансирање проjеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства“

27/06/2019
Јавни позив за финансирање проjеката од јавног интереса – акције „Ужички програм локалног партнерства“ можете погледати ОВДЕ. Образац пријаве за пр...
Више

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2020. годину

17/06/2019
Р е п у б л и к а С р б и ј а Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој Одељење за привреду Одсек за пољопривреду Број: VIII -320-20/...
Више

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2020. годину

17/06/2019
Р е п у б л и к а С р б и ј а Град Ужице Градска управа за инфраструктуру и развој Одељење за привреду Одсек за пољопривреду Број: VIII -320-19/...
Више

Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз набавку грађевинског материјала, на територији града Ужица

03/06/2019
На основу члана 12. Правилника о раду Комисије II Брoj 88-1/19-05 од 31. маја 2019. године, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених ...
Више