План доношења општих аката

ПЛАН
ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА ГРАДА УЖИЦА

1.
Назив општег акта

Нацрт Акционог плана за укључивање грађана у доношење одлука 2022-2025. година

Почетак израде општег акта
01/04/2022
Рок за слање предлога

15/12/2022
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
2.
Назив општег акта

Нацрт одлуке о буџету града Ужица за 2023. годину

Почетак израде општег акта
01/09/2022
Рок за слање предлога

05/12/2022
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
3.
Назив општег акта

Предлог одлуке о утврђивању прихода за ГО Севојно за 2023. годину

Почетак израде општег акта
18/11/2022
Рок за слање предлога

05/12/2022
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
4.
Назив општег акта

Предлог одлуке о локалним комуналним таксама

Почетак израде општег акта
18/11/2022
Рок за слање предлога

05/12/2022
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
5.
Назив општег акта

Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Ужица

Почетак израде општег акта
18/11/2022
Рок за слање предлога

05/12/2022
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
6.
Назив општег акта

Нацрт прихода и расхода – ребаланс III 2022. година

Почетак израде општег акта
14/10/2022
Рок за слање предлога

20/11/2022
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
7.
Назив општег акта

Предлог Локалног акционог плана за родну равноправност града Ужица 2022-2027

Почетак израде општег акта
20/09/2022
Рок за слање предлога

25/10/2022
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
8.
Назив општег акта

Нацрт прихода и расхода – ребаланс II 2022. година

Почетак израде општег акта
15/08/2022
Рок за слање предлога

19/09/2022
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
9.
Назив општег акта

Нацрт прихода и расхода – ребаланс I 2022. година

Почетак израде општег акта
04/05/2022
Рок за слање предлога

29/05/2022
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
10.
Назив општег акта

Предлог одлуке о грађевинском земљишту

Почетак израде општег акта
14/02/2022
Рок за слање предлога

07/03/2022
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/