Некатегорисано

Фазе израде плана развоја

08/09/2021
...

Партнерски форум

08/09/2021
Партнерски форум је консултативно тело које  се успоставља за потребе припреме, израде и праћења спровођења Плана развоја града Ужица 2021- 2028 годин...
Више

Тематске радне групе

08/09/2021
Tематскe раднe групe/подгрупe за израду Плана развоја града Ужица за период 2021-2028 година: Јавна управа и добро управљање Финансије Кому...
Више

Координациони тим

08/09/2021
Чланови координационог тима су: Председник др Јелена Раковић Радивојевић, градоначелница Координатор Бранислав Митровић, председник С...
Више

Споменик мајстору трубе Миловану Мићу Петровићу

01/09/2021
До 7. октобра на Ракијској пијаци биће постављен споменик Миловану Мићу Петровићу, а на основу одлуке коју је скупштина Града Ужица усвојила 3. марта ...
Више

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПДР-a стамбено туристичког комплекса Калуђерске Баре-југ, КО Кремна у Ужицу

27/08/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е -Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове- У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (''Сл....
Више

Концерт: Бас и Стега

25/08/2021
Концерт Бас и Стега биће одржан у Градском културном центру у суботу 4. септембра са почетком у 21 часова. Састав Бас и Стега настао је у августу 2...
Више

Потпредседница Владе и министарка Зорана Михајловић у Ужицу-почео пријем грађана

30/07/2021
Градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић и начелник Златиборског управног округа Бобан Перишић дочекали су испред Градске куће потпредседниц...
Више

ј а в н у п р е з е н т а ц и ј у УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За доградњу и реконструкцију вишепородичних стамбених објеката на кат. парцели број 9789/4 КО Ужице у Ужицу, ул. Милоша Обреновић

30/07/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више

Jавнa презентацијa УП За доградњу и реконструкцију вишепородичних стамбених објеката на кат. парцели број 9789/4 КО Ужице у Ужицу, ул. Милоша Обреновић

29/07/2021
Г Р А Д   У Ж И Ц Е - ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове улица Димитрија Туцовића бр. 52 Тел. 031/ 590-178 Фах: 03...
Више