Некатегорисано

Популациона политика

09/09/2021
Руководилац групе: Мирјана Радивојчевић Чланови: Виолета Томашевић, Дечији вртић ''Школица коцкица Марина Јевтић,Удружење ''Удружење родите...
Више

Социјална политика и здравствена заштита

09/09/2021
Руководилац групе: Слободан Грбић ПОДГРУПА 1. Социјалана политика Руководилац подгрупе: Марија Синђић, Центар за социјални рад Ужице Чланови:...
Више

Образовање, култура, омладина и спорт

09/09/2021
Руководилац: Ратко Трмчић ПОДГРУПА 1. Образовање Руководилац подгрупе: Maријана Симовић Алексић, Техничка школа, Ужице Чланови: Веселин...
Више

Туризам

09/09/2021
Руководилац: Мирослав Рађен Чланови: мр Нада Јовичић, Чланица Градског већа, Град Ужице мр Данијела Ђорђевић Арсић, Туристичка организаци...
Више

Привреда, конкурентност, пољопривреда и рурални развој

09/09/2021
Руководилац: Слободан Кузмановић ПОДГРУПА 1. Привреда Руководилац подгрупе: Александар Тасић, Градска управа за послове органа града, општу управу...
Више

Заштита животне средине и енергетика

09/09/2021
Руководилац: Нада Јовичић ПОДГРУПА 1. Енергетика Руководилац подгрупе: Војо Ђоковић, Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско-правне посло...
Више

Јавна безбедност

09/09/2021
Руководилац: Зоран Лазић Чланови: Зоран Милитаров, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију, Град Ужице Љиљана Трумбулов...
Више

Саобраћај и комуникација

09/09/2021
Руководилац: Слободан Шиљковић Чланови: Дарко Драговић, Полицијска управа Ужице Драгутин Друловић, Јавно предузеће „Ужице развој“ Милош Милути...
Више

Урбанизам, просторно планирање и грађевинарство

09/09/2021
Руководилац: Ружа Пенезић Чланови: Мила Арсoвић, Јавно предузеће „Ужице развој“ Весна Јованетић, Јавно предузеће „Ужице развој“ Радиша М...
Више

Локална инфраструктура

09/09/2021
Руководилац: Владимир Синђелић Чланови: Иван Марић, Градска општина Севојно Никола Максимовић, Јавно предузеће „Ужице развој“ Данијела М...
Више