Некатегорисано

Пошумљавање

03/03/2020
Једна од мера за спречавање или смањење загађења ваздуха је и развој система зелених површина са циљем унапређења постојећих и повећање процента зелен...
Више

Гасификација града

03/03/2020
Град Ужице се прикључио капиталном подухвату убрзане гасификације Србије крајем 90-их и почетком 2000-их година. 1998. године започета је изградња при...
Више

Енергетска ефикасност

03/03/2020
[galerija_sa_opisom]...

Енергетска ефикасност у јавним објектима

03/03/2020
Град Ужице, препознат као једна од локалних самоуправа у Србији са позитивним резултатима и оствареном значајном напретку у области енергетске ефикасн...
Више

Енергетска ефикасност на породичним кућама

03/03/2020
Град Ужице је 2015. године започео спровођење конкурса за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности индивидуалних стамбених објеката на својој те...
Више

Просторни план подручја посебне намене Парка природе Златибор

25/02/2020
Просторни план подручја посебне намене Парка природе Златибор утврђује се плански основ за заштиту, уређење и одрживи просторни развој подручја Парка ...
Више

Питања и сугестије

24/02/2020
[wpforms id="37650"]...

Ужички програм локалног партнерства „Удружимо се“

14/02/2020
Неколико примера пројеката који су реализовани кроз претходни конкурс Ужички програм локалног партнерства "Удружимо се": Насеље Царина - теретана на ...
Више

Новогодишња вожња са Деда Мразом

20/12/2019
Обавештавају се грађани, корисници јавног градског и приградског превоза на територији Града Ужица, да ће: У суботу 28.12.2019. године, у временско...
Више

План детаљне регулације „Петља у Злакуси“

11/12/2019
План детаљне регулације "Петља у Злакуси" је плански основ за утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом у циљу реализације изградње прик...
Више