План доношења општих аката

ПЛАН
ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА ГРАДА УЖИЦА

1.
Назив општег акта

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2020.годину-ребаланс III

Почетак израде општег акта
25/09/2020
Рок за слање предлога

13/10/2020
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
2.
Назив општег акта

Одлука о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката

Почетак израде општег акта
28/08/2020
Рок за слање предлога

30/09/2020
Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
3.
Назив општег акта

Одлука о контроли пријема и реализацији донација Града Ужица

Почетак израде општег акта
28/08/2020
Рок за слање предлога

30/09/2020
Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
4.
Назив општег акта

Одлука о усвајању етичког кодекса функционера Града Ужица

Почетак израде општег акта
28/08/2020
Рок за слање предлога

30/09/2020
Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
5.
Назив општег акта

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2020.год.-ребаланс II

Почетак израде општег акта
04/05/2020
Рок за слање предлога

18/05/2020
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
6.
Назив општег акта

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ужица за 2020.год.

Почетак израде општег акта
13/01/2020
Рок за слање предлога

28/01/2020
Предлози грађана
Јавна расправа
Надлежна управа
ГУ за финансије
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
7.
Назив општег акта

Одлука о изменама и допунама одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације Града Ужица

Почетак израде општег акта
15/01/2020
Рок за слање предлога

20/01/2020
Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
8.
Назив општег акта

Одлука о изменама и допунама одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Града Ужица

Почетак израде општег акта
15/01/2020
Рок за слање предлога

20/01/2020
Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
Градска управа за инспекцијске послове И комуналну полицију
Важећа одлука
/
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
9.
Назив општег акта

Одлука о пружању правне помоћи на територији Града Ужица

Почетак израде општег акта
20/12/2019
Рок за слање предлога

20/01/2020
Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
Извештај
/
10.
Назив општег акта

Oдлука о изменама и допунама Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Ужички програм локалног партнерства“

Почетак израде општег акта
16/12/2019
Рок за слање предлога

13/01/2020
Предлози грађана
Јавна расправа

/
Надлежна управа
ГУ за послове органа града, општу управу и друштвене делатности
Важећа одлука
Нацрт нове одлуке
Извештај
/