Урбанистички пројекти
12/09/2022

Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекат за изградњу једнопородичног стамбеног објекта на  кат.парц.број 5677/1 КО Мокра Гора, град Ужице

   Потврда УП

Урбанистички пројекат за изградњу два објекта етно туризма пољопривредног газдинства на кат. парцели број 5573/3 КО Кремна, град Ужице

Потврда УП

Урбанистички пројекат за изградњу објекта еко куће у оквиру регистрованог пољопривредног газдинства на кат. парцели број 9287 КО Кремна, град Ужице

Потврда УП 

Урбанистички пројекат за изградњу три објекта еко туризма у оквиру регистрованог пољопривредног газдинства на кат. парцели број 9133 КО Мокра Гора, град Ужице

Потврда УП

Урбанистички пројекат за изградњу објекта пољопривредног газдинства у функцији етно туризма на кат. парцели број 1679 КО Мокра Гора, град Ужице

Потврда УП

Урбанистички пројекат за изградњу објекта етно туризма у оквиру регистрованог пољопривредног газдинства на кат. парцели број 1227 КО Мокра Гора, град Ужице

Потврда УП

Урбанистички пројекат за изградњу отвореног спортског терена у спортско-рекреативном центру у Крчагово

Потврда УП

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду к.п.бр.3049 и 10/1 обе КО Гостиница ради изградње објекта за складиштење пољопривредних производа, Град Ужице

Потврда УП

Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на кат.парц.број 612/1 КО Ужице

Потврда УП

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцели број 3374/1 КО Кремна

Потврда УП

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на кат. парцели број 5650/7  КО Кремна

Потврда УП

Урбанистички пројекат за к.п.бр. 1796 КО Мокра Гора, потез Вукићевац, Мокра Гора, Ужице

Потврда

Урбанистички пројекат за изградњу породичне стамбене зграде на к.п.бр. 1682/1 КО Мокра Гора

Потврда

Урбанистички пројекат за изградњу три објекта пољопривредног газдинства у функцији етно туризма на кат.парц.бр. 2961/1 КО Кремна, Ужице

Потврда

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду ради израде мултифункционалног објекта у оквиру ГКЦ-а на к.п.бр. 9180,9181,9184 и 4574 (део) све КО Ужице

Потврда

Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат.парц.бр. 5030 КО Ужице

Потврда

Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на кат.парц. бр. 5413/1 КО Ужице

Потврда

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду кат.парц. бр. 9180,9181, 9184 и 4574 (део) све КО Ужице, град Ужице

Потврда

Урбанистички пројекат за изградњу пољопривредног газдинства у функцији етно туризма на кат. парцели број 6116 КО Кремна, град Ужице

Потврда

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на к.п.бр. 3374/1 КО Кремна, град Ужице

Потврда

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на к.п.бр. 11449 КО Кремна, град Ужице

Потврда

Урбанистички пројекат за нову градњу за наткривено складиште за машине и алате потребно за чување и одржавање шума на к.п.бр. 4895/2 КО Стапари, Ужице

Потврда