Употребне дозволе
05/04/2023

Употребне дозволе

Употребна дозвола к.п.бр. 3951 КО Севојно

Употребна дозвола к.п.бр. 422/1 КО Ужице

Употребна дозвола к.п.бр. 89601/1КО Ужице

Употребна дозвола дистрибутивног гасовода у улицама Бошка Бухе…

Употребна дозвола дистрибутивног гасовода у улицама Хајдук Вељкова, Милунке Савић

Употребна дозвола гас 50871 КО Ужице

Употребна дозвола гасна мрежа у улицaмa Joсифa Пaнчићa,Никoлe Teслe, Вojвoђaнскa, Кнeзa Лaзaрa, Видoвдaнскa, ЗмajJoвинa, Прoтe Maтeje Нeнaдoвићa,Joжe Jeхличкe, Љубишe Вeснићa, Tрг Свeтoг Сaвe, Слaнушкa, Љубe Стojaнoвићa, Jуг Бoгдaнoвa, Пeтрa Ћeлoвићa, Рoсуљe, Пeтрa Aлтoмaнoвићa, Majдaнскa, Дeсaнкe Maксимoвић, Димитриja Tуцoвићa, Пeтрa Кoчићa, Стeвaнa Синђeлићa, Teрaзиje, Жeљe Ђурићa, Сoлунскa, Aлeксe Пoпoвићa, Mилoшa Бoжaнoвићa, Вojвoдe Бojoвићa, Прoтe Maтeje Нeнaдoвићa, Димитриja Дaвидoвићa, Aрсeниja Чaрнojeвићa, Бaлкaнскa

Употребна дозвола 604/3 КО Качер

Употребна дозвола 8249 КО Ужице

Употребна дозвола 12201 КО Мокра Гора

Употребна дозвола на к.п. бр. 8276/6КО Мокра Гора 

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 2348 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 7005 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 3476 Ко Севојно

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.3062 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.7823 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.3330Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.1299Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.10566Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.6289 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на дистрибутивне гасне мреже, потез у улицамаИсидоре Секулић, Војислава Илића и Јаше Продановић

Употребна дозвола за породично-стамбени објекат на к.п.бр. 1525 КО Дријетањ

Употребна дозвола за вишепородични стамбени објекат на к.п.бр. 8278 КО Ужице

Допунско решење за к.п.бр. 8278 КО Ужице

Употребна дозвола за стамбени објекат на к.п.бр. 12/21 КО Кремна

Употребна дозвола за породично стамбени објекат на к.п.бр. 167/12КО Кремна 

Употребна дозвола за помоћни објекат уз стамбени објекат на к.п.бр. 2/11 КО Кремна

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 2057 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 2811 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 5462 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стан бр.2  на к.п.бр. 10800 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 5574 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 9504 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 10818 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 10817 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у стан бр. 1/а  на к.п.бр. 9772 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 2/2  Ко Севојно

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 10816/2 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 2378 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 4049 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр. 5597/2 Ко Ужице

Решење о одбацивању за  к.п.бр. 1449/1 КО Дријетањ

Употребна дозвола за пословно-трговински објекат на к.п.бр. 11643/2

Употребна дозвола за унутрашње гасне инсталације у помоћни објекат на к.п.бр. 10014 КО Ужице

Употребна дозвола за реконструкцију са променом намене на к.п.бр. 1709/2 КО Рибашевина

Употребна дозвола за реконструкцију стамбеног  објекта на к.п.бр. 5886 КО Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на дистрибутивној гасној мрежи на к.п.бр. 3580 КО Севојно

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.881   Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.5023   Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.10834   Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.11699/2   Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.3522   Ко Севојно

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.2312/3  Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.4415  Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.10798  Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у помоћни обј. на к.п.бр.10943  Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.6217  Ко Ужице

потребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.4500  Ко Севојно

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.4694  Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.631 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на уградњи унутрашњих гасних инсталација у породични стамб.обј. на к.п.бр.5031 Ко Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на породичном стамбеном објекту на к.п. бр.  5001 КО Ужице

Употребна дозвола за изведене радове на производној хали  на к.п. бр.  1449/1  КО Дријетањ

Употребна дозвола за изведене радове на породичном стамбеном објекту на к.п. бр.  1999 КО Биоска