Обавештење поводом избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије
02/11/2023

Обавештење поводом избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОВОДОМ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ

СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

РАСПИСАНИХ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности града Ужица је изложила део јединственог бирачког списка за подручје града Ужица у згради градских управа, Димитрија Туцовића 52, канцеларија број 10, у времену од 08,00 сати до 15,00 сати сваког радног дана, на тај начин што се путем рачунарске опреме омогућава грађанима да уношењем ЈМБГ провере да ли су уписани у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

 

Бирачки списак се закључује дана 1. децембра 2023.  године до 24 сата

      

     Позивају се грађани града Ужица који имају бирачко право да могу извршити увид у део бирачког списка за град Ужице у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и подносити захтев за упис, брисање, допуну или исправку неке чињенице, до дана закључења бирачког спискa.

     Посебно се позивају малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора да могу извршити увид у део бирачког списка за град Ужице у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и подносити захтев за упис, брисање, допуну или исправку неке чињенице, до дана закључења бирачког списка.

     Обавештавамо грађане да Градској управи за послове органа града, општу управу и друштвене делатности, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка (до 25.новембра до 24 сата) поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у земљи.

     Обавештавамо бираче који имају боравиште у иностранству да надлежној Градској управи могу, најкасније 5 дана пре закључења бирачког списка (до 25. новембра до 24 сата) поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

Уколико у наведеном року није уписан податак да ће бирач гласати према месту боравишта у земљи, односно у иностранству, бирач може гласати само према месту пребивалишта. 

     Обавештавамо интерно расељена лица да могу извршити увид у део бирачког списка за град Ужице у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и подносити захтев за упис, брисање, допуну или исправку неке чињенице, према месту у ком су пријављени као интерно расељена лица, ради гласања на предстојећима изборима за народне посланике, до дана закључења бирачког списка.

     Од проглашења изборне листе право подношења захтева за промену у делу јединственог бирачког списка има и подносилац те изборне листе или лице које он овласти.

     Након закључења бирачког списка Министарство надлежно за послове управе врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) до 72 часа пре дана избора, односно до 13. децембра 2023. године. 

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

 

2. новембар 2023. године

 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,

ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ