Седнице скупштине

38. седница Скупштине града Ужица

16/12/2019
Република Србија Град Ужице Скупштина Града I Број: 06 – 51 / 19 Датум: 16.12.2019.године На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (''Служ...
Више

37. седница Скупштине града Ужица

09/12/2019
Република Србија Град Ужице Скупштина града I Број: 06-47/19 Датум: 09.12.2019. године На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (''Службен...
Више

36. седница Скупштине града Ужица

18/11/2019
Република Србија Град Ужице Скупштина града I Број:06-44/19 Датум: 18.11.2019.године На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (''Службени ...
Више

35. седница Скупштине града Ужица

12/09/2019
Република Србија Град Ужице Скупштина града I Број:06-35/19 Датум: 12.09.2019.године На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (''Службени ...
Више

34. седница Скупштине града Ужица

17/06/2019
Република Србија Град Ужице Скупштина града I Број:06-24/19 Датум: 17.06.2019.године На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (''Службени ...
Више

33. седница Скупштине града Ужица

13/06/2019
Република Србија Град Ужице Скупштина града I Број:06-22/19 Датум: 13.06.2019.године На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (''Службени ...
Више

32. седница Скупштине града Ужица

21/05/2019
На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/2019), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине град...
Више

31. седница Скупштине града Ужица

16/04/2019
Република Србија Град Ужице Скупштина града I број 06-10/19 Датум:16.04.2019. године У ж и ц е На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (...
Више

30. седница Скупштине града Ужица

30/01/2019
Република Србија Град Ужице Скупштина града I број 06-3/19 Датум: 30.01.2019. године Ужице   На основу члана 69. став 1. Статута града У...
Више

Допуна дневног реда за 29. седницу Скупштине града

25/12/2018
Република Србија ГРАД УЖИЦЕ СКУПШТИНА ГРАДА I број 06-62/18 25.12.2018.године У ж и ц е   Допуна дневног реда и материјала з...
Више