ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 34. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА
28/05/2024

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 34. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА

 ЗА 34. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

(Допуну дневног реда за 34. седницу Скупштине града можете преузети са линка

https://uzice.rs/wp-content/uploads/2024/05/DOPUNA-DNEVNOG-REDA.pdf )

 )

Допуна дневног реда за 34. седницу Скупштине града, која ће се одржати у СРЕДУ, 29. маја 2024.године са почетком у 10,00 часова и то

 

Опис

Преузимање

Да се као 24. тачка дневног реда уврсти ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ДЕЛА КАТ. ПАРЦ. БР. 8253/3 КО УЖИЦЕ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач Градско веће
Да се као 25. тачка дневног реда уврсти ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач Градско веће