31. седница Скупштине града Ужица
16/04/2019

31. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
Град Ужице
Скупштина града
I број 06-10/19
Датум:16.04.2019. године
У ж и ц е

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/2019), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17)

САЗИВАМ

31.СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 24. априла (среда) 2019. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

Записник са 28. седнице
Записник са 29. седнице
Записник са 30. седнице
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Административно мандатна комисија.
2. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА УЖИЦА
Материјал ће бити достављен накнадно.
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "КАДИЊАЧА"
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "БЕЛА ЗЕМЉА"
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народни музеј Ужице. Предлагач: Градско веће.
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народно позориште Ужице. Предлагач: Градско веће.
7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народна библиотека Ужице. Предлагач: Градско веће.
8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Историјски архив Ужице. Предлагач: Градско веће.
9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска галерија Ужице. Предлагач: Градско веће.
10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градски културни центар Ужице. Предлагач: Градско веће.
11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: РЦУ. Предлагач: Градско веће.
12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација Ужице. Предлагач: Градско веће.
13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА ''ЗЛАТИБОР'' УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Установа Дечије одмаралиште ''Златибор''. Предлагач: Градско веће.
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УЧЕШЋА ГРАЂАНА УЖИЦА У ПОСЛОВИМА ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УКЉУЧИВАЊУ ГРАЂАНА У БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИЈЕ "УЖИЧКИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА"
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Стручна обрада: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију. Предлагач: Градско веће.
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАЊУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ
Стручна обрада: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију. Предлагач: Градско веће.
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИПРЕМИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће.
23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА ДЕЛУ КАТ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 8496/5 КО УЖИЦЕ ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ НА ДЕЛУ КАТ ПАЦЕЛЕ БРОЈ 8497/2 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 4783 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ, ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1560 КО КАЧЕР
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће.
27. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРЕНОСА АЕРОДРОМА „ПОНИКВЕ“ УЖИЦЕ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
28. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
29. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА У СЛАВУ 1300 КАПЛАРА НА ТРГУ СВЕТОГ САВЕ У УЖИЦУ
Материјал ће бити достављен накнадно.
30. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
31. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Служба буџетске инспекције. Предлагач: Градско веће
32. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Савет за здравље. Предлагач: Градско веће
33. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЗЕЛЕНИ САВЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Савет за заштиту и унапређење животне средине - Зелени савет. Предлагач: Градско веће
34. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕТКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
35. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ „УЖИЦЕ“
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
36. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
37. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КРАЉА ПЕТРА II
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
38. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
- Техничке школе (из реда запослених)
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- Уметничке школе (из реда запослених)
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
39. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
ОДГОВОРИ НА ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
НАКНАДНА ДОСТАВА МАТЕРИЈАЛА ЗА 31. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 24.04.2019. ГОДИНЕ СА ДОПУНОМ ДНЕВНОГ РЕДА
- 6. тачку предложеног дневног реда - ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Напомена: доставља се допуњен Извештај Народног позоришта, а који се односи на страну 31, који је Градско веће усвојила на седници одржаној 23.04.2019.године.
Амандман 1 одборника Слободана Кузмановића на Предлог одлуке о јавним паркиралиштима, која је предложена да се разматра као 19.тачка дневног реда
Амандман 2 одборника Слободана Кузмановића на Предлог одлуке о јавним паркиралиштима, која је предложена да се разматра као 19.тачка дневног реда
- 29. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉЕЊУ СПОМЕНИКА У СЛАВУ 1300 КАПЛАРА НА ТРГУ СВЕТОГ САВЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- Да се као 40. тачка дневног реда разматра - ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- Да се као 41. тачка дневног реда разматра – ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ ОДОБРАВА ПРЕНОС ПРАВА СВОЈИНЕ, БЕЗ НАКНАДЕ, СА ГРАДА УЖИЦА НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ – МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће