27. седница Скупштине града Ужица
19/11/2018

27. седница Скупштине града Ужица

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-52/18
Датум: 19. 11. 2018. године
У ж и ц е

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

27. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 27. новембра 2018. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ „ТУРИСТ“ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предлагач: Градско веће.
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ“ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Јавно предузеће ''Ужице развој'' Ужице и Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана Ужице'' и Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „СТАН“ ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан'' Ужице и Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ“
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице и Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НИСКОГРАДЊА“
Стручна обрада: ЈКП ''Нискоградња'' Ужице и Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ ''ЗЛАТИБОР'' ЗА 2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Дечија установа ''Златибор''. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „УЖИЦЕ“ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ
Стручна обрада: Предшколска установа ''Ужице''. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНУ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ТРАДИЦИОНАЛНИМ ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА НА ПЛАТФОРМИ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ ТАРИФНОГ СИСТЕМЕ ЗА ОБРАЧУН ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА
Стручна обрада: ЈКП ''Градска топлана'' и Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''БИОКТОШ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕНОСА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА У 2019. ГОДИНИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА О ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''БЕЛА ЗЕМЉА'' У УЖИ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ''МИОДРАГ В. МАТИЋ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града,општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
ОДГОВОР НА ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ