Зелена пијаца “Липа” издаје локале
27/01/2022

Зелена пијаца “Липа” издаје локале

Робна пијаца “Међај” је одлуком града Ужица ,од 31.10.2021. године,престала са радом. Продавци, власници радњи су се изместили у објекте Прве и Друге фазе уређења Зелене пијаце. Грађани који су се снадбевали на Робној пијаци сада то могу учинити у објектима на Зеленој пијаци у улици Николе Пашића 5 в.


У објектима Прве и Друге фазе уређења Зелене пијаце још има пословног простора који није закупљен.
Оглас о прикупљању понуда је стално отворен, тако да се заинтересовани могу и даље јављати и достављати понуде. Јавно отварање понуда за преостале локале ће се вршити два пута месечно и то првог радног дана после 14. у месецу и последњег радног дана у месецу.
Локали се могу погледати сваког радног дана од 10 до 14 часова. Све додатне информације могу се добити позивом на бројеве телефона: 031/ 520- 173; 517-377 и 514-249.