Завршна показна вежба јединица цивилне заштите Ужица, Вишеграда и Бајине Баште, 30.август 2019.
06/09/2019

Завршна показна вежба јединица цивилне заштите Ужица, Вишеграда и Бајине Баште, 30.август 2019.

У  Мокрој Гори на Белом Рзаву одржана је завршна показна вежба „Брана Кршање“ јединица цивилне заштите Ужица, Бајине Баште и Вишеграда које су формиране на угроженом подручју од бујичних поплава у сарадњи са ужичким одељењем ватрогасних јединицама МУП-а Србије и спасилачком јединицом Црвеног крста Ужице.

Тактичко-спасилачка вежба имала је неколико сегмената – гашење пожара у приобаљу, изградњу бране пуњењем врећа са песком на реци Рзав и спасавање становништва из угроженог подручја бујичном поплавом и спасавање људи из рушевина.

Обучене јединице спасавале су угрожене ужадима и корпама уз асистенцију тима за спасавање на води који који је вршио претрагу терена водотока и пружао транспорт екипама цивилне заштите које су вршиле претрагу терена у приобаљу и лоцирале лица којима је била неопходна помоћ, са мањим или тежим телесним повредама и обезбеђивале транспорт до тријажне позиције где су им екипе Црвеног крста указивале прву помоћ.

Сам пројекат „Успостављање система одбране од поплава” обухватао је три компоненте:

Извођење грађевинских радова на коритама река Раче у Бајиној Башти, Камишине у Мокрој Гори и Рзава у Вишеграду, где су извршени радови на уређењу корита реке Камишине у дужини од 1.900 метара и санација до сада насталих штета од поплава у ужичком селу Мокра Гора, подизање бетонске обалоутврде на реци Рзав у центру Вишеграда и Бајиној Башти уређење корита реке Рача на месту улива у реку Дрину.

Друга компонента била је успостављање система ране најаве бујичних поплава на прекограничном подручју и обухватала је набавку система ране најаве – две кишомерне станице које су постављене у Мокрој Гори и планини Тара које су у функцији ране дојаве поплавног таласа због адекватног реаговања.

Трећа компонента била је обука и формирање јединица цивилне заштите при локалним самоуправама. Формиране су три јединице са по 11 припадника у Ужицу, Бајиној Башти и Вишеграду и прошле су три пакета обука и као резултат тога одржана је показна вежба у сарадњи са МУП-ом Србије, Црвеним крстом из Ужица и Парком природе „Мокра Гора“

Као резултат обуке настао је и приручник као писани траг одржаних предавања и одштампан је флајер „Припремимо се за бујичне поплаве – савети грађанима“ који ће бити подељен становништву. У њему између осталог пише „чак и врло мали потоци, речице, канали за одвод или кишни канали који делују безопасно могу изазвати поплаве већих размера“ , док бујична вода од 15 центиметара онемогућава несметано кретање становништва.

Вежба је одржана у оквиру пројекта „Успостављање система одбране од поплава на прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“ који финансира Европска унија уз подршку републичког Министарства за европске интеграције и Дирекције за европске интеграције БиХ.