Успостављање система одбране од поплава Србија-БИХ (Записник са посете локацијама градилишта/Minutes of the site visit)
04/05/2018

Успостављање система одбране од поплава Србија-БИХ (Записник са посете локацијама градилишта/Minutes of the site visit)

Записник са посете локацијама градилишта можете преузети ОВДЕ.

You can download Minutes of the site visit HERE.