Веће укључивање грађана кроз програм „УДРУЖИМО СЕ”
16/03/2023

Веће укључивање грађана кроз програм „УДРУЖИМО СЕ”

Јавна расправа о предлогу Нацрта одлуке о укључивању грађана у буџетски процес путем спровођења акције „Ужички програм локалног партнерства – УДРУЖИМО СЕ” одвија се у периоду од 13. марта 2023. године до 27. марта 2023. године.

Предлогу Нацрта одлуке претходио је широк консултативни процес са великим учешћем грађана, представника месних заједница, представника осетљивих група и младих.

Програм „УДРУЖИМО СЕ” успешно се спроводи већ неколико година и представља веће укључивање и одлучивање грађана у креирању и трошењу градског буџета путем предлагања пројеката за реализацију у њиховом непосредном окружењу, тј. уређења јавних површина (дечја игралишта, места за одмор, шеталишта, излетишта, прилазе за особе са инвалидитетом и друго).

Предложеним нацртом Програм се даље унапређује, у складу са постојећим искуствима и новим предлозима, при чему се водило рачуна да сви имају једнаке шансе и да се додатна пажња посвети осетљивим групама и младима. Све то прате већа буџетска издвајања, при чему ни ове године неће изостати додатна финансијска подршка од стране програма који финансира швајцарске влада. Према очекивањима у овој години за програм “Удружимо се” из буџета града издвојено је 20 милиона динара док ће средства швајцарске владе износити око 13 милиона динара. То су значајно већа средства у односу на претходну годину, због чега је веома важно и веће учешће грађана у креирању што квалитетнијег документа.

Отворени састанак у оквиру Јавне расправе, са заинтересованим грађанима, представницима месних заједница, удружењима, организацијама цивилног друштва, привредницима, представницима медија одржаће се у Великој сали Градске куће, у четвртак 23. марта са почетком у 13.00 часова.