Ужице пример добре праксе у области унапређења локалних финансија
21/01/2021

Ужице пример добре праксе у области унапређења локалних финансија

Градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић са својим сарадницима примила је данас у кабинету представнике РЕЛОФ пројекта. На радном састанку поводом наставка активности на реализацији РЕЛОФ2 пројекта у нашем граду Ужице је похваљено као пример добре праксе у области унапређења локалних финансија и успостављања система финансијског управљања и контроле.

Швајцарска влада и Пројекат Реформа локалних финансија у Србији II (РЕЛОФ2) подржаће у наредном периоду укупно 48 локалних самоуправа, међу којима је и Ужице, у успостављању или унапређењу финансијског управљања и контроле, интерне ревизије, увођењу иновативних модела у јавним финансијама и надзора над локалним јавним предузећима.

Пројекат ће овим општинама током 2021. и 2022. године обезбедити експертску подршку у примени прописа, успостављању процедура и механизама и увођењу нових алата овим областима. Циљ је да се унапреди начин планирања, расподеле и контроле трошења буџетских средстава, као и надзор над радом локалних јавних предузећа. На овај начин се подржава стабилност јавних финансија јединица локалне самоуправе и осигурава боље пружање услуга грађанима и већа транспарентност у раду локалних управа.

Ове промене у раду локалних управа су активности у оквиру реформе локалних јавних финансија и законска су обавеза за све кориснике јавних средстава. Оне омогућавају да се досадашњи фокус шири са, искључивог праћења наменског и законитог трошења средстава, на управљање базирано и усмерено на остваривање циљева и резултата.

Поред основног циља, Пројекат РЕЛОФ2 подстиче и промовише међуопштнску сарадњу, како би локалне самоуправе са више капацитета пружале подршку мањима.

Пројекат подржава Влада Швајцарске преко Швајцарског секретаријата за економске послове (SECO).