"Ужице град студената, циљ који морамо остварити"
23/03/2021

“Ужице град студената, циљ који морамо остварити”

Град Ужице и Академија струковних студија Западна Србија потписали су уговор у пословно-техничкој сарадњи, којим је дефинисана сарадња у развојној, истраживачкој, стручној и образовној делатности. Споразум предвиђа низ активности које имају за циљ повезивање привреде, Града и високог образовања, ради школовања референтних кадрова који ће брже долазити до посла.

По речима градоначелнице Ужица др Јелене Раковић Радивојевић, Град подржава рад Академије и управо због тога је потписник овог споразума:

“Сигурни смо да ће Академија у наредном периоду оправдати наше поверење, пре свега што већим бројем студената из нашег града, округа, па и шире. Ти студенти, који ће овде најпре стицати знања, а касније све научено усмерити у даљи развој нашег града, јесу оно што морамо подржавати. Због тога, а са намером да Ужице буде град студената, настављамо све започете активности на развоју високог образовања.”

Академија струковних судија Западна Србија-Одсек Ужице једина је државна високошколска установа у граду са традицијом дугом 46 година. На 9 студијских програма тренутно је више од 1 000 студената, којима знање преноси компетентан наставни кадар. 23 доктора наука, 9 магистара и преко 10 стручних сарадника наставу реализују у модерно опремљеним кабинетима. Сарадња са привредом и обезбеђена стручна пракса дају могућност за запошљавање, одмах по завршетку студија, а студентска размена и сарадња са високошколским установама у Европи и додатно искуство.

На основним струковним студијама које трају три године и подразумевају 180 ЕСПБ бодова заступљено је 9 студијских програма: Технолошко инжењерство, Машинство, Информационе технологије, Грађевинско инжењерство, Унутрашња архитектура, Менаџмент и предузетништво, Туризам, Рачуноводство и ревизија и Здравствена нега. Мастер студије носе 300 ЕСПБ бодова на студијским програмима: Безбедност и здравље на раду, Пословна економија и менаџмент са модулима, Грађевинско инжењерство и Информационе технологије.

Буџетско студирање обезбеђено је за 240 студента, а остали имају могућност плаћања школарине на рате. Студије се могу уписати после трогодишње средње школе, а студирање је могуће и из радног односа.