Уредно водоснабдевање
25/11/2022

Уредно водоснабдевање

У плану ЈКП “Водовод” данас је предузимање радњи за редовну производњу и контролу воде на свим објектима за време предстојећег викенда и одлазак на Врутке у оквиру редовног мониторинга језера. Планиран је и наставак радова на изради прикључака за зграду и превезивања азбеста у Ратараској улици и наставак радова у Улици Хероја Дејовића.