Уклањање дивљих депонија у сливу акумулације Врутци
24/09/2021

Уклањање дивљих депонија у сливу акумулације Врутци

У складу са пројектом “Уклањање дивљих депонија и плутајућег отпада у сливу акумулације Врутци у граду Ужицу”, ових дана почели су радови на уклањању отпада на неколико локација.

Александар Тасић координатор пројекта подсећа да је град Ужице у току јуна месеца аплицирао на конкурс Министарства заштите животне средине за доделу средстава за пројекте превенције нелегалног одлагања отпада и његовог уклањања. За уклањање дивљих депонија у сливном подручју акумулације Врутци одобрено је 1,2 милиона динара, а град пројекат кофинансира са 300 хиљада динара.

“Тренутно се налазимо на локацији Каменолом где се чисти једна од пет мапираних локација на којима су тренутно дивље депоније. Након чишћења наставља се друга активност пројекта, која подразумева континуирано сакупљање отпада са овог сливног подручја до децембра месеца. Ми ћемо свакако наставити са мапирањем и уклањањем дивљих депонија на подручју града. Покушаћемо да где год је то могуће обезбедимо недостајућу комуналну опрему, како би се успоставио што бољи систем управљања отпадом у руралном подручју и спречило његово нелегално одлагање.”

Започете активности у сливу језера Врутци биће како је најављено завршене до краја овог месеца.